Genealog     V - p                                                                                   blad 1.

GA Den Haag 1993.09.02.

Volkstelling 1840.    Fiche 50.

Schmidt       Eleonora Petronella    67 ‘s Hage      O    Prot.

      “            Adriana                      65         “        O                       Buitenhof 95

Montesan    Jannetje                      22 Geldrland   O      

 

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde 1860 - 1880   blad 36.

1. Heeres         Sibble            M hoofd   04-11-1828 Abcoude H   NH   akkerbouwer

2. Montizaan   Jannetje          V vrouw  24-03-1818 Boxtel     H     “                  + 22-11-1880

3. Heeres         Iege Ige         M zoon    27-01-1847 Smilde     O     “   17-07-1862 naar Voorst

4.     “              Annatjan        M    “       02-08-1849 Heerde    O     “   14-06-1869 naar Wijhe

5.     “              Theodorus     M    “        04-11-1850    “          O   

6.     “              Dirkje            V dochter 25-05-1853    “           O   

7.     “              Clara Alberta V      “      12-08-1856     “          O   

8. Pieterse       Trijntje           V moeder 30-07-1790                 W   “ 

9. Montizaan   Jan Willem     M zwager 12-01-1939     “          O    “    02-01-1871 naar Epe

10. Heeres      Annatjan         M zoon     02-08-1849    “           O   

Het gezin woont Horsthoek Weze 46.  6 gaat op 30-04-1875 naar ‘s-Gravenhage.

7 huwt op 26-06-1880 Jan Vlekkert.  

8 is weduwe van Iege Heeres overlijdt op 17-02-1864 te Vinkeveen.

9 komt op 22-11-1869 in Heerde.

 

Idem 1880 - 1890 boek 370 blad 36   Horsthoek D 44.

1 als boven. 1 is weduwnaar van Jannetje Montizaan en van beroep landbouwer.

1 gaat op 22-08-1889 naar Heerde A 255 en is dan zonder beroep. Hij overlijdt op 09-02-1890

 

GA Heerde 1996.11.11.

Lidmaten boek Heerde blad 105.

Op 1 September 1848 zijn Sibble Heeres en Jannetje Montizaan met attestatie van Smilde gekomen.

 

ARA Den Haag 1997.03.04.

BS ‘s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 363. d.d. 21 augustus 1844.

Sibble Heeres, oud 25 jaar, van beroep arbeider, geboren te Abcoude en wonende te Smilde, meerderjarige zoon van Ige Heeres, van beroep arbeider en van Trijntje Pieterse, beiden wonende in de gemeente Norg, en

Jannetje Montesaan, oud 26 jaar, van beroep dienstbode, geboren te Boxtel en wonende alhier,  meerderjarige dochter van Dirk Montesaan, van beroep arbeider, en van Anna Born, beide  wonende te Heerde, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Nicolaas Leendert Ooth, oud 44 jaar, van beroep timmerman, wonende alhier

2. Christiaan Manschot, oud 71 jaar, van beroep winkelier, wonende alhier

3. Frederik Willem Franck, oud 41 jaar, van beroep bode, wonende alhier

4. Alexander van Dijk, oud 41 jaar, van beroep passementwerker, wonende alhier

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen. 

 

Huwelijksbijlagen van acte nr. 363   (1844)

1. Geboorte-extract Abcoude-Proosdij-Aasdom

    08-11-1818    Sibble, zoon van Ige Heeres en Trijntje Pieterse.

 

 

 


 

Genealog    V - p                                                                                    blad 2.

2. Voor den ondergeteekende Meester Nicolaas Wilhelm Schröeder Hofstede Notaris      standplaats hebbende te Norg Kanton en Arrondissement Assen in de provincie Drenthe en      in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede-ondergeteekende bij den Notaris bekende      getuigen, compareerden Ige Heeres en Trijntje Pieters echtelieden, arbeiders van beroep,      wonende te Veenhuizen gemeente Norg bij den Notaris bekend.

    Dewelke verklaarden de toestemming te geven tot het huwelijk van hunnen zoon Sibble      Heeres van beroep landwerker wonende te ‘s-Gravenhage met Jantien Montezaan van      beroep dienstmeid mede te ‘s-Gravenhage woonachtig.

    11-07-1844. Beide ouders hebben ondertekend.

 

3. No. 1072. Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde,      Arrondissement Arnhem Provincie Gelderland in tegenwoordigheid der beide na te      noemenen en bij ons bekende getuigen zijn verschenen Derk Montezaan, arbeider en      Johanna Borren Echtelieden woonende te Heerde; de vrouw door haar man tot het uit      brengen dezer geautoriseerd, beide bij ons Notaris bekend.

    En verklaarden de Comparanten hunne volkomene toestemming te geven tot het huwelijk      het welk hunne meerderjarige dochter Jannetje Montizaan, dienstmeid met Sibble Heeres,      bureauwerk doende en woonachtig in de Smilde Provincie Drenthe.

    Alleen de vader heeft getekend, de moeder kon niet schrijven.

 

4. Geboorte-extract.  Op 24-03-1818 te Boxtel is geboren Jannetje, vader Dirk Montesaan en      moeder Anna Born.

 

RA Utrecht 1995.05.19.

BS Abcoude-Proosdij Geboorte-acte nr. 35. d.d. 9 november 1818.

Ige Heeres, oud 28 jaar, van beroep werkman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Trijntje Pieterse, oud 28 jaar, alhier op 8 november 1818 des nachts ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Sibble gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Spruijt, oud 27 jaar, van beroep vroedmeester, en van Pieter Welken, oud 32 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Abcoude-Braambrugge.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

RA Drenthe te Assen 1995.04.20.

BS Smilde Geboorte-acte  d.d. 15 augustus 1845.

Sibble Heeres, oud 26 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Jannetje Montesaan, oud 26 jaar, eergisteren, alhier op 13 augustus 1845 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, in het huis nummer 24 Wijk B hetzelve de voornamen Elieonardus Petrus Adrianus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Klaas Smid, oud 52 jaar, van beroep bakker, en van Lubbertus Straatman, oud 64 jaar, van beroep politiebode, beide wonende te Smilde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Smilde Geboorte-acte nr. 17. d.d. 29 januarij 1847.

Sibble Heeres, oud 29 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Jannetje Montesaan, oud 29 jaar, eergisteren, alhier op 27 januarij 1847 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, in het huis nummer 25 Wijk B hetzelve de voornaam Ige gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Gastnier, oud 35 jaar, van beroep timmerman, en van Lubbertus Straatman, oud 66 jaar, van beroep politiebode, beide wonende te Smilde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


 

Genealog    V - p                                                                                    blad 3.

RA Gelderland te Arnhem 1994.10.28.

BS Heerde Geboorte-acte nr. 85. d.d. 2 augustus 1849.

Sibble Heeres, oud 31 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Jannetje Montizaan, oud 31 jaar, alhier op donderdag 2 augustus 1849 des nachts ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, in het huis in het Hoornerbroek, hetzelve de voornaam Annatjen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Reinder Boere, oud 38 jaar, van beroep arbeider, en van Timen van Ark, oud 27 jaar, van beroep bakker, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 156. d.d. 6 november 1850.

Sibble Heeres, oud 33 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Jannetje Montizaan, oud 33 jaar, alhier op maandag 4 november 1850 des nachts ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, in het huis ten buurt Hoorn, hetzelve de voornaam Theodorus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jochem Montizaan, oud 30 jaar, van beroep papiermakersknegt, en van  Albert Dijk, oud 50 jaar, van beroep arbeider, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 76. d.d. 26 mei 1853.

Sibble Heeres, oud 36 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Jannetje Montizaan, oud 37 jaar, alhier op woensdag 25 mei 1853 des nachts ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis in de buurt Assendorp, hetzelve de voornaam Derkje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montizaan, oud 30 jaar, van beroep klompenmaker, en van  Hendrik Kamphuis, oud 26 jaar, van beroep smit, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 98. d.d. 13 augustus 1856.

Sibble Heeres, oud 39 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Jannetje Montizaan, oud 39 jaar, alhier op dingsdag 12 augustus 1855 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis in de buurt Horsthoek, hetzelve de voornamen Clara Alberta gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montizaan, oud 34 jaar, van beroep klompenmaker, en van  Hendrik Montizaan, oud 24 jaar, van beroep horlogiemaker, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Heerde Overlijdensacte nr. 112. d.d. 23 november 1880.

Berend van de Grift, oud 53 jaar, van beroep daglooner, en Christinus Kolk, oud 48 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier, die verklaren dat op 22 november 1880 om des avonds negen uur is overleden Jannetje Montizaan, oud 62 jaar, zonder beroep, geboren te Boxtel en wonende te Heerde, wijk Horsthoek, dochter van Derk Montizaan, in leven papiermakersknecht, gewoond hebbende en overleden te Heerde, en van Johanna Born, in leven zonder beroep en overleden te Epe. Gehuwd met Sibble Heeres, landbouwer, wonende te Heerde.

Onder de akte staan geen handtekeningen, de twee comparanten konden niet schrijven.

 


 

Genealog    V - p                                                                                    blad 4.

BS Heerde Overlijdensacte nr. 25. d.d. 10 februari 1890.

Arent Bijsterbosch, oud 63 jaar, van beroep arbeider, en Harmen van de Beek, oud 55 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op 9 februari 1890 om des avonds tien uur is overleden Sibble Heeres, oud 71 jaar, zonder beroep, geboren te Abcoude en wonende te Heerde, wijk de Beek, zoon van wijlen de echtelieden Sije Heeres en van Trijntje Pieterse, weduwnaar van Jannetje Montizaan.

Onder de akte staat de handtekening van de eerste comparant, de tweede kon niet schrijven.

 

Notariële akten, waarbij Jannetje Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           = transcriptie van een akte;

           = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

           = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J.H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


 

   Inv. nr.     3308/ 1072

   Datum      16-07-1844

 

                        Omschrijving                                  Consent van Derk Montizaan en Johanna Borren   echtelieden tot het huwelijk hunner dochter met     Sibble Heeres.

 

   2

 

 Vindplaats  V-p, blad 2         

3312/ 1777

23-03-1848

 

 Inzet.

 

3

 

blad NA.  1      

3312/ 1779

30-03-1848

 

 Verkoop van een huis aan Sibble Heeres.

 

1

 

     V - p

3317/ 2863

11-05-1854

 

 Consent van Trijntje Pieterse, weduwe Ige             Heeres, tot het huwelijk van haar zoon Douwe       met Grietje van der Tuin.

 

4

 

        -

3317/ 2915

14-07-1854

 

 Verkoop van een huis en bouwland aan Sibble       Heeres.

 

1

 

     V - p

3317/ 2921

26-07-1854

 

 Inzet. Verkoop van een huis en bouwland door      Sibble Heeres.

 

1

 

     V - p

3317/ 2929

         3609

09-08-1854

26-11-1857

 

 Verkoop door Sibble Heeres.

 Consent van Trijntje Pieters, weduwe van Ige        Heeres, tot het huwelijk harer dochter Gerarda      Berendina met Piet van Weenem.

 

1

4

 

     V - p

        -

                   2. Notaris

 

 

                                                                               P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.

 

 

 

 

3339/      5

10-05-1881

 

 Voorlopige veiling van huis en erf van familie        Heeres.

 

4

 

        -

3339/    20

24-05-1881

 

 Tweede veiling en toewijzing aan Theodorus         Heeres als gemagtigde van de familie.

 

4

 

        -

3339/  130 

08-11-1881

 

 Verkoping van roerende goederen door Sibble       Heeres.

 

4

 

        -

3346/  199

 

 

  3. Notaris

20-11-1889

 

 Royement o.a.kinderen Heeres t.b.v. Annatjan       Heeres.

 

 A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.

 

4

 

        -

4532/  113

07-11-1889

 

 Roiement Hendrika Montizaan te Epe als               lasthebber van o.a. de erfgenamen van Jannetje      Montizaan.

 

4

 

        -


 

 

 


 

Genealog   V - p                                                                             blad NA.  1.

GA Heerde 1997.12.08.

Notarieel Archief. Notaris J. H. van Meurs                                                    Inv. nr. 3312/ 1777.

Inzet.                                                                                                                    d.d. 23-03-1848.

Een huis en erf, tuin en bouwland staande en gelegen in de buurt Assendorp gemeente Heerde bekend op den kadastrale legger onder sectie F Numero 368, groot Eene Bunder, 96 Roeden, 369, groot vier roeden, zestig Ellen, 370 groot drie Roeden, veertig Ellen, 371 groot vijf Roeden. ( In akte 1779 verkocht aan Sibble Heeres).

 


 

Genealog   V - p                                                                             blad NA.  2.

GA Heerde 1997.12.08.

Inv. nr. 3317.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Nº 1779.          Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen zijn verschenen:

Willempje Brummel, vroeger weduwe van Hermanus Zandhuis thans huisvrouw van en ten deze geadsisteerd met en geautoriseerd door Deeuwes Willems Breken en Harmen Zandhuis, alle bij ons Notaris bekend, welker kwaliteiten, beroepen en woonplaatsen omschreven zijn bij het vorenstaande behoorlijk geregistreerd Proces Verbaal van voorlopige toewijzing van den drie en twintigsten dezer maand,

En verklaarden de Comparanten op heden den dertigsten Maart achttien honderd acht en veertig te willen overgaan tot de veiling ter uiterlijke toewijzing van Een huis en Erf, tuin en bouwland staande en gelegen in de buurt Assendorp Gemeente Heerde breder omschreven bij het vorenstaande Proces Verbaal van voorlopige toewijzing, en wel op de voorwaarden daarin vervat, welke thans aan de alhier vergaderde menigte zijn voorgelezen waarna men tot de Veiling ter uiterlijke toewijzing van voorschreven perceel, hetwelk bij inzet en hooging gebragt is door Johannes Rakhorst landbouwer wonende te Heerde op vier honderd vijf en vijftig Gulden, willende overgaan Zegge                            ¦ 455, =

nog gehoogd is door Hermamnus Meijer landbouwer wonende te Veessen,

vijftig Gulden                                                                                                                           50, =

door Jan Gerrit Meilink onderwijzer wonende te Heerde vijftig Gulden                                      50, =

door Timen van Rijssen landbouwer wonende te Vorgten vijftig Gulden                                    50, =

                                                                                                                                               fol. 2.

Op eene hoogere som opgehangen zijnde is gemijnd door Johannes Rakhorst landbouwer wonende te Heerde op acht honderd en tien Gulden, die, nadat de verkoopers verklaard hadden het perceel voor de gebodene som te accorderen, dadelijk te kennen gegeven heeft, deze koop in Commissie te hebben gedaan voor en ten behoeve van Sibble Heeres, arbeider wonende aan de Smilde, die mede alhier tegenwoordig deze koop aanneemt enmet en benevens gemelden Rakhorst na voorlezing alhier heeft geteekend.               J Rakhorst

                                                                                                                                          S heeres        

De hoogers, trekken en kooper zijn bij ons Notaris bekend.

En is hierna het tegenwoordige Proces Verbaal van uiterlijke toewijzing gesloten ten dage, maand en Jare als boven, ten huize van Jan Docter herbergier wonende te Heerde, in tegenwoordigheid van denzelfden Jan Docter en van Aart van de Put veldwachter mede wonende te Heerde, als getuigen, welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene Minute, benevens ons Notaris, de Comparanten, Deeuwes Willems Breken en Harmen Zandhuis hebben geteekend, verklarende de vrouw Comparante de schrijfkunst niet te verstaan en dus deze niet te kunnen onderteekenen.                                        D. W. breken

H Zandhuis

J Docter

A van de Put                                                                                                                           JHvanMeurs                                                         ¦ 880: - à 4 %  ¦ 35:20                                                       Notaris

                                      38 opcenten  ¦   3:38                                                           

Totaal   ¦ 48:58

Geregistreerd zonder Renvooijen te Elburg den Vierden April achttien honderd acht en veertig deel drie en dertig folio acht en dertig Recto vak drie. Ontvangen vijf en dertig Gulden twintig cents voor Regt van Verkoop makende met de acht en dertig opcenten acht en veertig Gulden acht en vijftig cents.                                          De Ontvanger          

                                                                                                                                     Rambonnet           

Een afschrift uitgegeven aan den kooper den achtsten Mei achttien honderd acht en veertig.

JHvanMeurs


 

Genealog   V - p                                                                             blad NA.  3.

GA Heerde 1997.12.08.

Inv. nr. 3317.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Nº 2915.          Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen zijn verschenen:

de Heer Hendrik Jonker papierfabrikant en Mejufvrouw Geertruij van Gerrevink Echtelieden wonende te Heerde de vrouw door de man hiertoe gemagtigd en bijgestaan, welke verklaren verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Sibble Heeres arbeider wonende te Heerde alhier tegenwoordig en in koop aanneemende Een huis en Erf bouw en weiland, de Weze genaamd gelegen in de buurt Horsthoek Gemeente Heerde, bekend op den kadastralen legger onder Sectie H Numero 78 groot zes Roeden tien Ellen, 83 groot twee Roeden tachtig Ellen, 84 groot drie Roeden veertig Ellen, 85 groot acht Roeden zestig Ellen, 86 groot acht en zeventig Roeden veertig Ellen, 139 groot Eene Bunder zes en vijftig Roeden twintig Ellen, 140 groot vijf en vijftig Roeden vijftig Ellen, 141 groot drie en twintig Roeden negentig Ellen, 142 groot vier Roeden dertig Ellen, 162 groot zes en negentig Ellen, 163 groot drie en veertig Roeden, 164 groot vier Roeden tien Ellen, en 165 groot dertien Roeden tachtig Ellen welke goederen door de vrouwe Comparante zijn aangeërfd van haar vader wijlen Derk van Gerrevink en aan haar zijn toebedeeld bij acte van scheiding en deeling onder de hand geteekend te Heerde den zesden September achttien honderd twee en dertig “Geregistreerd te deventer den zevenden September achttien honderd twee en dertig in deel negen folio honderd drie en zestig verso vakken zes en zeven, folio honderd vier en zestig geheel en folio honderd vijf en zestig recto geheel houdende tweebladen en geen renvooij ontvangen voor regt twee gulden veertig cents, makende met de acht en dertig opcenten drie gulden een en dertig en een halve cent. De Ontvanger (geteekend) van Nooten en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den twintigsten October daaraanvolgende volume negen en tachtig b Numero         /

                                                                                                                                               fol. 2.

veertien, terwijl daarvan volgens verklaring van de Comparanten geene andere bewijzen van eigendom aanwezig of overschrijving daarvan bekend zijn.

Deze koop is geschied voor eene som van een duizend acht honderd gulden, welke som de kooper aanneemt te betalen aan handen van de verkoopers voor of op den twee en twintigsten februarij eerstkomende, op welke dag de goederen ook door den kooper in eigen gebruik kunnen worden aanvaard, voorbehoudens echter het regt van nazaaijing, de tegenwoordige huurder van een gedeelte van het bouwland, toekomende, zullende de kooper van dat te zaaijen koorn de vierde garf genieten.

 De lasten waarmede de goederen zijn bezwaard en welke de kooper verklaart te kennen, zullen ook van af den twee en twintigsten februarij aanstaande voor zijne rekening zijn.

De verkoopers verklaren voorschreven goederen aan den kooper te cederen en over te dragen om daarover als zijn wel en wettig eigendom te beschikken zonder daarvan iets uit te zonderen of zich voor te behouden met belofte om deze verkoop te zullen vrijwaren voor evictie onder verband als naar regten.

Een verklaren de Comparanten ter executie dezes domicilie te kiezen ter hunne tegenwoordige woonplaatsen. Waarvan Acte.

Gedaan en verleden in de Gemeentekamer te Heerde den veertienden Julij achttien honderd vier en vijftig in tegenwoordigheid van Aart van de Put veldwachter en Lulof van Zomeren arbeider beide wonende te Heerde als getuigen welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend zijnde de Comparanten bij ons Notaris bekend.

Hendr Jonker               G. van Gerrevink        S heeres

A van de Put               L van Zomeren

                                                                                                                  JH vanMeurs       Notaris        


 

Genealog   V - p                                                                             blad NA.  4.

GA Heerde 1997.12.08.

Inv. nr. 3317.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs, Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem,

Nº 2921.          Provincie Gelderland in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

Sibble Heeres arbeider wonende te Heerde, die verklaarde op heden den zes en twintigsten Julij achttien honderd vier en vijftig te willen overgaan tot de veiling ten voorloopige en heden over veertien dagen zijnde den negenden Augustus dezes Jaars tot de veiling ter uiterlijke toewijzing van de volgende vaste goederen.

Eerste Perceel. Een huis en tuin met vruchtboomen beplant en bouwland staande en gelegen in de buurt Assendorp Gemeente Heerde groot ongeveer dertig roeden bekend op den kadastralen legger onder Sectie F Nº 369 vier roeden zestig ellen, 370 groot drie roeden veertig ellen, 371 groot vijf roeden en een gedeelte van 368 groot voor het geheel een bunder zes en negentig roeden.

Tweede perceel.  Een stuk bouwland daarachter gelegen groot ongeveer negen en zeventig roeden, zijnde een gedeelte van nº 368 der Sectie F.

Derde perceel. Een stuk bouwland daarbij gelegen groot ongeveer eene bunder zijnde het overige gedeelte van nº 368 der Sectie F.

De comparant verklaart van deze goederen den eigendom te hebben verkregen door aankoop van Willempje Brummel en meerderen, blijkens proces verbaal van publieke verkoop op den drie en twintigsten en dertigsten Maart achttien honderd acht en veertig, verleden voor ons Notaris in bijzijn van getuigen, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van Hypotheken te Arnhem den negenden Mei daaraanvolgende deel honderd zes en veertig, blad negen en zestig, numero drie en twintig.

En verzoekt de Comparant om die veiling te doen op voorwaarde dat de goederen den twee en twintigsten februarij achttien honderd vijf en vijftig (in eigen gebruik kunnen worden aanvaard met uitzondering echter van een derde gedeelte van het bouwland, hetwelk de eigenaar dit najaar met winterkoorn kan bezaaijen waarvann de kooper de vierde garf kan trekken en van de                                                  /

                                                                                                                                               fol. 2.

platen en de karnwaag benevens achttien opgaande boomen welke niet mede worden verkocht.

Verkooper behoudt het regt aan zich de mest te vervoeren, doch geene plaggen of grond terwijl hij verder de klaverakkers ook niet mag ommazen.

Dat de lasten waarmede de goederen zijn bezwaard van af den eersten Januarij desvolgenden jaars voor rekening van de koopers zijn, dat de betaling der kooppenningen zal moeten geschieden aan handen van Comparant verkooper ten kantore van den Notaris van Meurs te Heerde, voor of op den vijftienden februarij achttien honderd vijf en vijftig, met eene verhooging van vijf ten honderd, zullende bij eene latere betaling voor iedere ingegane maand verzuim nog vijf percent verhooging moeten worden voldaan, terwijl dadelijk na den verkoop zal moeten worden betaald de premieën van inzet, de hooggelden en negen gulden voor afslager, kamerhuur en armegelden en binnen drie dagen daarna de kosten van zegels en registratie blijvende bovendien voor rekening van de kooper de kosten van de Grosse en afschriften dezer acte en die der overschrijving. De goederen zullen op de gewone wijze worden ingezet zullende de hoogste schrijver inzetter zijn en daaraan verdienen van ieder perceel ene premie van twee gulden en het regt hebben voor alle anderen naargoedvinden te kunnen hoogen waar van gelijk mede van alle verdere hoogingen tien percent zal genoten worden. Vervolgens zal en ieder kunnen hoogen tot den dag der finale verkoop toe wanneer de goederen op eene hoogere som zullen worden opgehangen en afgeslagen tot dat iemand mijn zegt die dan kooper zijn zal terwijl ingeval niemand mijnen mogt dezelve aan de laatste hoogers of bieders zullen worden toegewezen, bedingende de verkoopers na afloop der uiterlijke toewijzing echter een uur beraad om de gebodene prijzen aan te nemen of te bedanken in welk laatste geval geene kosten of premieëen zullen uitbetaald worden.


 

Genealog   V - p                                                                             blad NA.  5.

De koopers zullendes gevorderd twee gegoede en bekende borgen moeten stellen welke zich beide te zamen en                              /

                                                                                                                                               fol. 3.

ieder voor het geheel als principale Debiteuren verbinden voor alle ter zake dezer verkoop de verschuldene betalingen alles onder afstand der voorregten van eerste uitneming en schuldoplossing welke borgen naar regten mogten competeeren. Inzetters, hoogers, koopers en borgen buiten de Gemeente Heerde woonachtig worden gerekend domicilium te kiezen ten huize van den Logementhouder Jan Docter te Heerde, alwaar de verkoop zal plaats hebben en de overigen aan hunne tegenwoordige woonplaatsen binnen de Gemeente. Stellende de Comparant verkooper hetzelve ten kantore van den Notaris van Meurs.

Na voorlezing dezer voorwaarden is door den Notaris overgegaan tot de veiling ter voorlopige toewijzing van de hiervoor voorschrevene goederen.

Eerste perceel. Ingezet door Evert Jan van Apeldoorn timmerman wonende te Heerde op vier honderd drie en zeventig Gulden                                                                                                                                ¦ 473, -  

die dat bod verhoogt met zeven en twintig Gulden                                                                     27, -  

Albert Jan Martens arbeider wonende te Heerde hoogt nog vijf en twintig Gulden                      25, -  

Tweede perceel. Ingezet door Albert Jan Martens voornoemd

op vijf honderd Gulden                                                                                                        ¦ 500, -  

die dat bod verhoogt met tien Gulden                                                                                        10, -  

Derde perceel. Ingezet door Jan Dikscher arbeider wonende te Heerde

op vijf honder vier en zestig Gulden                                                                                      ¦ 564, -  

die dit bod verhoogt met vijf en zeventig Gulden                                                                        75, -  

Albert Jan Martens voornoemd hoogt nog tien Gulden                                                               10, -  

En hebben de inzetters na voorlezing alhier geteekend met uitzondering van Albert Jan Martens, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan en dus deze niet te kunnen onderteekenen.            EJ van Apeldoorn                      J Dikscher

Alle de in deze handelende personen zijn bij ons Notaris bekend.

Gedaan en verleden ten huize van Jan Docter logementhouder wonende te Heerde, in tegenwoordigheid van denzelfden Jan Docter en van Peter Winterink klerk wonende te Heerde, als getuigen welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute, benevens ons Notaris en de Comparant hebben geteekend.

S Heeres                                        

J Docter

P Winterink

                                                                                                                                   JHvanMeurs            

 

Geregistreerd twee bladen met een renvooij te Elburg den Eersten Augustus 1800 vier en vijftig deel drie en veertig, folio honderd twee en zeventig recto, vak zeven. Ontvangen voor regt tachtig cent, makende met de 38 opcenten Eene gulden tien en ½ cent.

¦ 1,105                                                                                                                              De Ontvanger                  

                                                                                                                                     Rambonnet                    

 


 

Genealog   V - p                                                                             blad NA.  6.

GA Heerde 1997.12.08.

Inv. nr. 3317.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs, Notaris residerende te Heerde, Arondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

Nº 2929.          Sibble Heeres arbeider wonende te Heerde, die verklaarde op heden den negenden Augustus  achttien honderd vier en vijftig te willen overgaan tot de veiling ter uiterlijke toewijzing van de natemeldene bij het vorenstaande behoorlijk geregistreerde Proces Verbaal van voorloopige toewijzing van den zes en twintigsten Julij dezes jaars omschrevene onroerende goederen, en wel op de voorwaarden daarin vervat welke thans aan de alhier vergaderde menigte zijn voorgelezen, waarna door ons Notaris overgegaan is tot de veiling ter uiterlijke toewijzing van de volgende goederen, welke ook in massa zullen worden geveild.

Het eerste perceel. Bij inzet en hooging gebragt door Albert Jan Martens arbeider wonende te Heerde op vijf honderd vijf en twintig Gulden                                                                                                                 ¦ 525, -  

En nog verhoogd door Evert Jan van Apeldoorn timmerman wonende te Heerde

met vijftig Gulden                                                                                                                 ¦   50, -  

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is niet gemijnd.

Het tweede perceel. Bij inzet en hooging gebragt door Albert Jan Martens

voornoemd op vijf honderd tien Gulden                                                                                   510, -  

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is niet gemijnd.

Het derde perceel. Bij inzet en hooging gebragt door Albert Jan Martens

voornoemd op zes honderd negen en veertig Gulden                                                               649, -  

Op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde is niet gemijnd.

De massa van de perceelen op eene som van twee duizend vijf honderd gulden opgehangen en daarna afgeslagen zijnde is niet gemijnd.

En heeft de Comparant verkooper na gehouden beraad verklaart de perceelen aan de respective koopers te accorderen, waarna dadelijk verschenen is Evert Jan van Apeldoorn timmerman wonende te Heerde, die verklaarde het eerste perceel zijnde een huis en tuin met vruchtboomen beplant en bouwland zoo voor zich zelven als in commissie te hebben gekocht voor en ten behoeve van Jan Dikscher arbeider wonende te Heerde, die alhier tegenwoordig deze koop aanneemt en met en benevens gemelden van Apeldoorn na voorlezing alhier heeft geteekend.                        EJ van Apeldoorn                   J Dikscher

Alle de in deze handelende personen zijn bij ons Notaris bekend.

Gedaan en verleden ten huize van Jan Docter loge-                    /

                                                                                                                                               fol. 2.

menthouder wonende te Heerde, ten dage mande en jare als boven, in tegenwoordigheid van Peter Proper deurwaarder wonende te Hattem en Peter Winterink klerk wonende te Heerde, als getuigen welke na gedane voorlezing, deze in bewaring verblevene minute, benevens ons Notaris en de Comparant hebben geteekend.

S Heeres                                        

P Proper

P Winterink

                                                                                                                                   JHvanMeurs                    

                                                                                                                                           Notaris     

Geregistreerd zonder Renvooij te Elburg den Een en twintigsten Augustus 1800 Vier en vijftig, deel drie en veertig folio honderd tachtig recto, vak vijf en volgenden. Ontvangen voor regt van Verkoop van perc: 1 Vier en twintig Gulden Veertig cent, makende met de 38 opcenten drie en dertig Gulden zeven en zestig en ½ cent en van perc; 2 en 3 negen en veertig Gulden twintig cents, makende met de 38 opcenten zeven en zestig Gulden negen en zestig cent; te zamen voor regt drie en zeventig Gulden zestig cent, makende te zamen met de 38 opcenten Een honderd Eene Gulden zeven en vijftig en ½ cent.         De Ontvanger           

                                                                                                                                     Rambonnet                  


 

Genealog   V - p                                                                          M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.15.

Memories van Successie. Kantoor Elburg.  Film 903. Inv. nr. 45. nr. 495.                          fol. 1.

Reg. IV. 2/4263.                                                                                  Crezee                        

Ingeleverd 1 Juni 1881.                                     Memorie van aangifte der nalaten-

Dagreg. dl. 15 fo. 41 nr. 5313.                         schap van wijlen Jannetje Mon-

Tafel V bis del. 6 fo. 116 nr. 101.                                 tizaan, in leven huisvrouw van

Sibble Heeres, gewoond hebbende

en overleden te Heerde den 22

November 1880.

De ondergeteekenden:

Eleonardus Petrus Adrianus Heeres, arbeider, wonende te Heerde,

Ige Heeres, arbeider, wonende te Oene, gemeente Epe,

Annatjan Heeres, arbeider, wonende te Heerde,

Theodorus Heeres, gruttersknecht, wonende te Heerde,

Jan Hekkert, arbeider, wonende te Heerde, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Clara Alberta Heeres, en

Derkje Heeres, dienstmeid, wonende te ‘s-Gravenhage,

allen ter dezer zake domicilie kiezende ten kantore van den Notaris Crezée te Heerde, verklaren hiermede dat hunne moeder en behuwdmoeder Jannetje Montizaan is overleden, als eenige erfgenamen bij versterf, ieder voor één zesde gedeelte nalatende, hare bovengenoemde zes kinderen Eleonardus petrus Adrianus, Ige, Annatjan, Theodorus, Clara Alberta en Derkje Heeres, dat de overleden geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik heeft bezeten, dat door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn en dat hare nalatenschap bestaat in de helft van den volgenden gemeenschappelijke boedel van haar en haren genoemden man, als:

                                                                       Actief

Een huis, schuur, erf, tuin, bouw en weiland, staande en gelegen in de Wieze te Heerde, kadaster Sectie H nr. 139, 140, 141, 142, 162, 162, 163, 164, 165, 1375 en 1376, te zamen groot 4 hectaren, 1 are, 6 centiaren, gewaardeerd op       ¦ 3000, -  

Ligchamelijke roerende goederen geschat op                                                                          500, -   

                                                                                                                          Zamen     ¦ 3500, -  

                                                                      Passief

Aan Mevrouw de Cabuse van Daverveld te Heerde wegens geleend

geld,volgens onderhandsche schuldbekentenis van den 1 April 1870      ¦ 400, -

Aan den Heer Johan Hendrik van Meurs te Heerde, wegens idem,

volgens onderhandsche acte van schuldbekentenis van 22 Februarij

1856                                                                                                             100, -

                                                                                                                      Zamen         ¦   500,  

Zoodat als Zuiver Saldo der gemeenschap overblijft                                                           ¦ 3000, -  

waarvan de helft, uitmakende het actief der nalatenschap van de overledene, is                   ¦ 1500, -  

daarvan moeten worden afgetrokken de begravingskosten ad                                                    50, -   

Zoodat het Zuiver Saldo der nalatenschap van de overledene is

Een duizend vier honderd vijftig gulden                                                                               ¦ 1450, -  

Geteekend aan de respectieve woonplaatsen van de aangevers in de maand Mei 1800 een en tachtig.

Th Heeres

I Heeres                                   D. Heeres

c a Heeres

epa Heeres

Jan hekkert

 


 

Genealog   V - p                                                                          M.v.S. blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.15.

Memories van Successie. Kantoor Elburg.  Film 904. Inv. nr. 55. nr. 2598.                        fol. 1.

Reg. IV 2/8593.

Ingeleverd 25 Augustus 1890.                           Memorie van aangifte voor

dagreg. dl. 16 fol. 92 nº 6531.                          het regt van Successie der na-

Afd. 5bis dl. 8 fol. 44 nº 129.                                         latenschap van Sibble Heeres

gewoond hebbende te Heerde en

aldaar overleden den 9 Febru-

arij 1890.

De ondergeteekenden:

Petrus Adrianus Eleonardus Heeres, arbeider, te Heerde,

Ige Heeres, arbeider, te Oene,

Anatjan Heeres, arbeider, te Heerde,

Theodorus Heeres, karman, aldaar,

Johannes Lambertus van Apeldoorn, smid, wonende te Heerde, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Dirkje Heeres,

Jan Hekkert, arbeider, te Heerde, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Clara Alberta Heeres.

domicilie kiezende ten kantore van den notaris Crezée te Heerde,

verklaren:

dat hun vader en behuwdvader Sibble Heeres, den 9 Februarij 1890 te Heerde, waar hij woonde, abintestato is overleden, tot zijne erfgenamen nalatende zijne kinderen de aangevers sub 1 tot en met 4 en de mannen van de aangevers sub 5 en 6.

dat hij geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat,

dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn en

dat zijne nalatenschap bestaat in:

a Kleederen en lijfstoebehooren door de aangevers waardig geschat                                     ¦   30, -  

b Een rentelooze vordering van Albertus Montizaan te Heerde voor in

bewaring gegeven geld per resto                                                                                             700, -   

Zamen                                                                                                                                 ¦ 730, -  

De begrafeniskosten hebben bedragen                                                                          30,  

Zoodat de overledene zuiver heeft nagelaten                                                                         ¦ 700, -  

IGe Heeres                              Heerde,     Augustus 1890

epa heeres

J hekkert

Th Heeres

A   Heeres

J L van Apeldoorn