Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Doornink

Ik ben dank verschuldigd aan Rene Kattenwinkel voor zijn inbreng

I Henrick van Doorninck (Hendrikzn) is geboren omstreeks 1510. Henrick is overleden vóór 1578 in Tiel, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij Henrick: Hendrik werd wel benoemd als “den alden”
Hendrik koopt op 26-7-1591 een huis in de Gasthuisstraat, alwaar hij van 1590-1600 gasthuismeester in Tiel, en hij tevens van 1600 tot aan zijn dood op 3 Oktober 1627 weesmeester is.

Henrick van Doirninck Sr. is burgermeester van Tiel in 1552 en 1553 en is schepen van Tiel in1536-1539, 1545-1551 en 1554 en hij is overleden te Tiel tussen 19-10-1577 en 27-01-1578.

Hendrik behoort tot een Tiels magistratengeslacht, dat op enigerlei wijze verwant is met de adellijke “van Doornincks”, die hun domicilie hebben in de Betuwe en in het gebied rond het Duitse Kleef.

Henrick begiftigt zijne vrouw in 1538 met 1000 Brabantse guldens en zijn boedel werd 29-4-1538 verdeeld.
Henrick trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 14-02-1538 met Hillegonda van den Berch. Hillegonda is overleden vóór 1583.
Kinderen van Henrick en Hillegonda:
1 Wilhelmina van Doornick. Wilhelmina is overleden.
Notitie bij Wilhelmina: Wilhelmina geeft in 1596 als weduwe volmacht aan haren zwager Hendrik Foyert
Wilhelmina trouwde met Willem Foyert. Willem is overleden vóór 1596.
Notitie bij Willem: Willem was in 1570 schepen van Tiel
2 Maria van Doorninck. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Maria komt in 1577 voor als weduwe van Willem
Maria trouwde met Willem Verweij. Willem is overleden.
3 Alijt van Doorninck. Alijt is overleden.
Notitie bij Alijt: In 1577 was zij weduwe
Alijt trouwde met Reinier van der Zande. Reinier is overleden vóór 1577.
4 Margaretha van Doorninck. Margaretha is overleden. Margaretha trouwde met Gijsbert de Raedt. Gijsbert is overleden.
5 Nalida van Doorninck. Nalida is overleden. Nalida trouwde omstreeks 1550 met Jan Sluysken. Jan is overleden.
6 Hendrick van Doorninck (Hendricks), geboren omstreeks 1555. Volgt II.
II Hendrick van Doorninck (Hendricks) is geboren omstreeks 1555, zoon van Henrick van Doorninck (Hendrikzn) (zie I) en Hillegonda van den Berch. Hendrick is overleden op 03-10-1627 in Tiel, ongeveer 72 jaar oud. Hendrick trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 25-03-1583 in Nijmegen met Winna de Haes(e) (Gerrits). Winna is een dochter van Gerrit de Haes(e) (Willems). Winna is overleden vóór 1538.
Kind van Hendrick en Winna:
1 Gerrit van Doorninck (Hendriksen), geboren omstreeks 1600. Volgt III.
III Gerrit van Doorninck (Hendriksen) is geboren omstreeks 1600, zoon van Hendrick van Doorninck (Hendricks) (zie II) en Winna de Haes(e) (Gerrits). Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit [Hendriks] van Doorninck bewoont met zijn gezin het “Spiecker Doorninck”. Een Spiecker of Spieker/ Spijker is een soort Havezathe, een voorraadschuur van o.a. koren en ander voedsel. Later worden deze voorraad-schuren, vooral om plunderingen tegen te gaan, groter en steviger gebouwd en krijgen ze een “kasteelachtig” uiterlijk. Thans staat er op deze plek aan de Papenlandseweg nr. 2 een kapitale boerderij, waarvan het woonhuis nu ± 100 jaar oud is en in het achterhuis bevindt zich een gebinte met daarin het jaartal 1746 gebeiteld. De geschiedenis van “Spiecker Doorninck”, eerder ook wel “Doornincks Goed” genaamd, gaat echter nog veel verder terug. Na de “van Doornincks” wonen er vele generaties van het geslacht “van Marle”; tegenwoordig woont er de familie “van der Horst”.
“Het Doornix goeth” dat ligt in de Hulsbergerlanden in het Ambt van Heerde en wordt al genoemd in 1597. In dat jaar beleende het Hof van Gelre dijkgraaf Ricquin van Essen, die dicht in de buurt woont de op “de Zwanenburg” met dit erf. “Het Doornix goeth” is dan 39 morgen groot [1 morgen is ± 1,2 ha], behalve huis en hof, 35 morgen bouwland en 4 morgen weiland. Bij dit erf hoorde ook nog de helft van een buitendijkse weideweerd van 2 morgen. Het komt ook voor in de lijsten van 1601 en 1635.
“De Doorninks Marsch” ook wel “Munnikken Marsch” genoemd, het wordt nog niet genoemd in de belening van 1597, maar later wel. “De Doorninks Marsch” is 28 morgen groot, waarbij geen huis of hof wordt aangegeven, dus alleen landerijen. Het is noordelijker gelegen dan “Het Doornix goeth” en komt voor in het gebied dat begrensd wordt door de Kerkweg, de Vloeidijk en de Veluwse banddijk.

In 1628 maken roofbendes Vorchten en de omgeving onveilig: “Spiecker Doorninck” komt hierbij goed weg. Het raakt “slechts” licht beschadigd, integenstelling tot de enkele honderden meters oostelijker gelegen erve “Den Distelenbrinck”, die dan zwaar beschadigd raakt.

In 1773 wordt “Spiecker Doorninck” gekocht door Johanna van Apeldoorn, weduwe van Berent van Marle, die bij leven ontvanger/ verwalter/ rentmeester van de Veluwe is, met haar zonen Berent [Berents] van Marle en Willem [Berents] van Marle. Erve en goed “Spiecker Doorninck”, omvat dan huis, hof, hooibergen, schuren, boomgaard en voorts saij-, hooij- en weylanden. De koopprijs bedraagt 13650 caroli gulden. De vorige eigenaar is de familie “Van Erckelens”.
Gerrit trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1628 met Johanna Schuijerman. Johanna is een dochter van Martinus Schuurman (Gerrits) en Fenna Strockel. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Schuijerman moet worden gelezen als Schuurman
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Machtelt van Doorninck (Gerrits), geboren omstreeks 1628. Machtelt is overleden na 1675, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Machtelt: Machtelt is geboren, zeer waarschijnlijk op ”Spiecker Doornick”
Zij is zeer waarschijnlijk het oudste kind, gezien haar trouwdatum en de doopdatum van haar oudste dochter. Van haar is verder weinig bekend. Machtelt [Gerrits] van Doorninck is nog in leven op 16-11-1675, wanneer zij als weduwe een jaarrente van 24 Car. gl. koopt uit een goed in Wijhe.
Machtelt trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 16-06-1649 in Deventer met Gerhardus Schuurman (Gerrits).
2 Hendrik van Doorninck (Gerrits), geboren omstreeks 1630. Volgt IV-a.
3 Hendrikje van Doornink (Gerrits), geboren omstreeks 1635. Hendrikje is overleden na 1663, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Geboren zeer waarschijnlijk op “Spiecker Doorninck”, te Vorchten
Hendrikje trouwde met Egbert Willems. Egbert is overleden.
4 Joannes Martinus van Doorninck (Gerrits), geboren in 1640 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IV-b.
5 Evert van Doornink (Gerrits), geboren omstreeks 1640. Volgt IV-c.
6 Willemtie van Doornink (Gerrits), geboren omstreeks 1645. Willemtie is overleden.
Notitie bij Willemtie: Geboren zeer waarschijnlijk op “Spiecker Doorninck”, te Vorchten
Willemtie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-05-1668 in Vorchten (Gem. Heerde) met Jacob van Marle (Berents). Jacob is een zoon van Berent van Marle (Egberts) en Magtelt Beeltsnijder (Gerrits). Jacob is overleden.
7 Steven van Doornink (Gerrits), geboren vóór 1660 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IV-d.
IV-a Hendrik van Doorninck (Gerrits) is geboren omstreeks 1630, zoon van Gerrit van Doorninck (Hendriksen) (zie III) en Johanna Schuijerman. Hendrik is overleden op 09-03-1710, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is geboren, zeer waarschijnlijk op “Spiecker Doorninck”, te Vorchten.
Hendrik [Gerrits] van Doorninck is landbouwer te Marle [onder Wijhe], hij pacht in oktober 1685 boerderij “De Weerthof” aldaar, eigenaar hiervan is “Convent van Diepenveen”.
Hendrik [Gerrits] van Doorninck woont al eerder in Marle, in het vuurstedenregister van Wijhe van 1682 wordt hij aangeslagen voor 2 vuursteden en 1 oven.
Overleden op erve De Weerdhof in Marle.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1655 met Anna Gerrits. Anna is overleden vóór 26-06-1683.
(2) trouwde, minstens 53 jaar oud, na 1683 met Engeltjen de Leeuw (Peters), minstens 33 jaar oud. Engeltjen is geboren omstreeks 1650, dochter van Peter de Leeuw (Reijnders) en Aaltje van Marle (Willems). Engeltjen is overleden.
(3) trouwde, ten hoogste 65 jaar oud, vóór 26-04-1695 met Henrikien Clasen. Henrikien is overleden.
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Gerrit Doorninck (Hendriks), geboren omstreeks 1657 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt V-a.
2 Rutger Doorninck (Hendriks), geboren vóór 1661. Volgt V-b.
3 Claas Doorninck (Hendriks), geboren vóór 1661. Volgt V-c.
4 Marite (Maria) Doorninck (Hendriks), geboren in 1662 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 21-03-1662 in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden vóór 21-11-1700, ten hoogste 38 jaar oud. Maria bleef kinderloos. Maria trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 14-12-1694 in Hattem met Pouwel Westhoff (Gerrits), ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 23-11-1694 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Pouwel is geboren omstreeks 1670 in Wapenveld (Gem. Heerde). Pouwel is overleden. Pouwel trouwde later op 21-11-1700 in Vorchten (Gem. Heerde) met Willemtien Vos (Alberts) (geb. ±1675).
5 Gerrit van Doorninck (Hendricks), geboren omstreeks 1664. Volgt V-d.
6 Aaltie Doorninck (Hendriks), geboren in 1665 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 25-06-1665 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltie is overleden in 1738, 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven op 08-08-1738 in Windesheim (Zwollerkerspel).
Notitie bij Aaltie: Zij is overleden buiten de Sassenpoort te Zwolle, waarschijnlijk bij haar zoon Lulof [Theunissen] van Santen in Harculo en zij is begraven te NG Windesheim op 08-08-1738. [begraafboek Windesheim RSBO. nr. 741, pag. 101
Aaltje [Hendriks] Doorninck wordt op 14-11-1737 nog vermeld bij de opmaak van een testament, als “vrouw van Teunis van Santen en weduwe van Roelof Jansen Winold”.[testamenten Zwolle pag. 87 en 88]
Theunis[Driessen] van Santen is begraven te NG Windeshem op 19-12-1742 [begraafboek Windesheim RSBO. nr. 822, pag. 11] Aaltje [Hendriks] Doorninck woont met haar echtgenoot Roelof Jansen Wijnolds te Oldeneel. Ook met haar 2e echtgenoot woont zij een lange tijd in Oldeneel. In Oldeneel worden ook hun kinderen geboren.
Aaltie:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 17-02-1691 in Zwolle met Roelof Wijnolds (Jansen). Roelof is overleden vóór 14-08-1697.
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 05-09-1697 in Zalk (Gem. IJsselmuiden) met Teunis van Santen (Driessen). Teunis is overleden. Hij is begraven op 19-12-1742 in Windesheim (Zwollerkerspel).
7 Willem Doorninck (Hendriks), geboren in 1667 in Vorchten (Gem. Heerde). Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Op 18-08-1711 krijgt Willem [Hendriks] Doorninck een lijfrente uitgekeerd, hij is dan 44 jaar. [Bron: Provinciale Los- en lijfrenten Zalland] Hij wordt nog genoemd in een aantal aktes.
8 Coendert Doorninck (Hendriks), geboren in 1670 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt V-e.
9 Magtelt Doorninck (Hendriks), geboren in 1673 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 05-10-1673 in Vorchten (Gem. Heerde). Magtelt is overleden.
10 Eefse Doorninck (Hendriks), geboren in 1677 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 28-01-1677 in Vorchten (Gem. Heerde). Eefse is overleden in 1677 in Vorchten (Gem. Heerde), geen jaar oud. Zij is begraven op 22-11-1677 in Vorchten (Gem. Heerde).
Kinderen van Hendrik en Engeltjen:
11 Marthen Doorninck (Hendriks), geboren in 1678 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 12-05-1678 in Wijhe. Marthen is overleden.
12 Anna Doorninck (Hendriks), geboren in 1683 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 26-08-1683 in Vorchten (Gem. Heerde). Anna is overleden.
IV-b Joannes Martinus van Doorninck (Gerrits) is geboren in 1640 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Gerrit van Doorninck (Hendriksen) (zie III) en Johanna Schuijerman. Joannes is overleden in 03-1676 in Vorden (Gld), 35 of 36 jaar oud. Hij is begraven op 24-03-1676 in Vorchten (Gem. Heerde).
Notitie bij Joannes: Geboren zeer waarschijnlijk op “Spiecker Doorninck”,
Hij was dominee te Vorchten,
Onder de naamdragers in Vorchten neemt Ds. Joannes Martinus [Gerrits] van Doorninck een belangrijke plaats in. Hij studeert van 1654 tot 1656 aan het Athenaeum in Deventer, van 1658 tot 1660 aan de Universiteit van Utrecht en hij is van 1660 tot aan zijn dood in 1676 predikant in zijn geboortedorp. In Vorchten begint hij met het aan-leggen van een kerkelijke administratie, o.a. met de lijst van lidmaten.
De aanwezigheid en inbreng van Ds Joannes Martinus [Gerrits] van Doorninck op verscheidende classicale vergaderingen op de Veluwe en het latere presidentschap van die vergaderingen tonen aan, dat hij in het kerkelijke leven op de Veluwe een vooraanstaand geestelijke is. Zijn nakomelingen van de Deventer-/Diepenveense tak van de “van Doornincks” hebben vaak belangrijke ambten bekleed; zij behoren tot de Deventer regentenfamilies die veel macht hebben. Deze families huwen vaak over en weer. Dit om de macht te behouden, bovendien kennen zij elkaar en dat is betrouwbaar. Overigens geldt dat in zekere zin ook voor de Vorchter- en Marler- en andere -takken.
Beroep:
Predikant
Joannes trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 10-09-1663 in Deventer met Gerharda Tijdeman (Martens), 21 jaar oud. Gerharda is geboren op 15-02-1642 in Deventer, dochter van Marten Tijdeman (Gerrits) en Christina Hamelton. Gerharda is overleden in 1715 in Deventer, 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven op 13-03-1715 in Deventer.
Kinderen van Joannes en Gerharda:
1 Maria van Doorninck, geboren op 18-12-1664 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 28-12-1664 in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden. Maria:
(1) ging in ondertrouw, 37 jaar oud, op 30-12-1701 in Kampen met Jacob Langius. Jacob is overleden vóór 1708.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 28-09-1708 in Kampen met Peter Schilling. Peter is geboren in Maastricht. Peter is overleden.
2 Martinus van Doorninck, geboren in 1668 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt V-f.
IV-c Evert van Doornink (Gerrits) is geboren omstreeks 1640, zoon van Gerrit van Doorninck (Hendriksen) (zie III) en Johanna Schuijerman. Evert is overleden vóór 16-09-1683, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij Evert: Geboren zeer waarschijnlijk op“Spiecker Doorninck”, te Vorchten
Evert trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 16-05-1679 in Vorchten (Gem. Heerde) met Dirckjen Vlieck (Arents). Dirckjen is een dochter van Arent Vlieck (Hendricks) en Jennichjen Wijnvoorden (Geerlichs). Dirckjen is overleden op 14-07-1700 in Vorchten (Gem. Heerde). Dirckjen trouwde later op 30-09-1683 in Vorchten (Gem. Heerde) met Evert Rietberg (Rijtberg) (±1680-vóór 1721).
Notitie bij Dirckjen: Weduwe van Evert Gerritsen van Doorninck
Kind van Evert en Dirckjen:
1 Maria van Doornink (Everts), geboren in 1682 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 26-02-1682 in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden.
IV-d Steven van Doornink (Gerrits) is geboren vóór 1660 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Gerrit van Doorninck (Hendriksen) (zie III) en Johanna Schuijerman. Steven is overleden op 11-02-1695 in Vorchten (Gem. Heerde), minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Steven: Steven is geboren, zeer waarschijnlijk op “Spiecker Doorninck”, te Vorchten.
Steven trouwde, minstens 19 jaar oud, op 23-05-1679 in Vorchten (Gem. Heerde) met Jannigjen van Wijnvoorden (Engberts), nadat zij op 25-04-1679 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Jannigjen is een dochter van Eijmbert van Wijnvoorden (Geerlichsen) en Lijsje Vos (Egberts). Jannigjen is overleden. Jannigjen trouwde later op 19-07-1696 in Vorchten (Gem. Heerde) met Willem Beumer.
Notitie bij Jannigjen: Jongedochter van Eijmbert Geerlichsen van Wijnvoorden
Kinderen van Steven en Jannigjen:
1 Gerrit Doornink (Stevens), geboren in 1682 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt V-g.
2 Eijmbert Doornink (Stevens), geboren in 1684 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt V-h.
3 Maria Doornink (Stevens), geboren in 1686 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 28-02-1686 in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden vóór 1728, ten hoogste 42 jaar oud. Maria trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-06-1708 in Heerde met Daniël van Marle (Arents), 28 of 29 jaar oud. Daniël is geboren in 1679 in Heerde, zoon van Arent van Marle (Berents) en Mechteldje Reijnders. Hij is gedoopt op 12-01-1679 in Heerde. Daniël is overleden vóór 1739, ten hoogste 60 jaar oud. Daniël trouwde later op 24-10-1728 in Heerde met Margaritha van Apeldoorn (Hendriks) (1708-1766).
Notitie bij Daniël: Op 28 februari 1721 (OH fol 256) was krachtens besluiten van Ridderschap en Steden van 22 april 1711 en van Gedeputeerde Staten van 29 december 1713 het overige 1/3 deel. Dit 1/3 deel wordt hier als volgt omschreven : "De Heerder tijnde onder Heerderdorper Enk, oostwaerts gelegen aan de Grift, zuydwaerts en westwaerts schietende aen de weg, gaende na het Heerderdorp, en noordwaerts aen een acker saijland, toekomende Hendrik Gerryts Raedemaker, en aen de hof van Daniel van Marle, en voorts hetgeene over de Grift gelegen is, gaende uyt de helfte van de Blicken daaraan gelegen".
4 Berent Doornink (Stevens), geboren in 1689 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 17-02-1689 in Vorchten (Gem. Heerde). Berent is overleden.
5 Lijsje Doorninck (Stevens), geboren in 07-1691 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 22-07-1691 in Vorchten (Gem. Heerde). Lijsje is overleden vóór 16-04-1732, ten hoogste 40 jaar oud. Lijsje trouwde, 20 jaar oud, op 22-11-1711 in Vorchten (Gem. Heerde) met Gerrit van Doorninck (Hendricks), ongeveer 47 jaar oud. Zie V-d voor persoonsgegevens van Gerrit.
V-a Gerrit Doorninck (Hendriks) is geboren omstreeks 1657 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Gerrit is overleden vóór 24-05-1727, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit [Hendriks] Doorninck pacht van 1705-1711 boerderij “De Weerdhof” in Marle, welke daarna gepacht wordt door zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, eigenaar hiervan is “Het Jufferen Clooster”/ “Convent van Diepenveen”.
In het boekwerk “De voorouders van Martinus van Doorninck, predikant te Vorchten” wordt melding gemaakt dat Gerrit Berent sterft op 08-11-1729, hierbij is geen bronvermelding weergegeven. Mogelijk is dit de overlijdingsdatum van zijn neef Gerrit [Berents] Doorninck, die gezien de beschrijving in een boedelverdeling, omstreeks deze datum is overleden. Gerrit [Hendriks] Doorninck is overleden < 24-05-1727, wanneer zijn dochter Maria [Gerrits] Doornink huwt met Jacob Hendriks [Bredenoord]
Gerrit trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1680 met Eva Stevens, ongeveer 20 jaar oud. Eva is geboren in 1660 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 20-02-1660 in Terwolde (Gem. Voorst). Eva is overleden, 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven in 1729 in Terwolde (Gem. Voorst).
Kinderen van Gerrit en Eva:
1 Anna Doornink (Gerrits), geboren in 1682 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 21-05-1682 in Terwolde (Gem. Voorst). Anna is overleden op 17-01-1732, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna [Gerrits] Doornink en Gerrit [Jacobs] van Marle laten op 06-03-1716 een testament maken, omdat zij ernstig ziek is, termen als “de brosheit des Menschelghen levens” en “de Seherheit des Doots” zijn dan voor haar van toepassing. Zij blijkt een “medisch wonder”; zij overleeft de ziekte en ruim 8 maand later wordt dochter Machtelt [Gerrits] van Marle gedoopt. Anna [Gerrits] Doornink en Gerrit [Jacobs] van Marle wonen met hun gezin op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle.
Anna trouwde met Gerrit van Marle (Jacobs). Gerrit is geboren in 1673 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Jacob van Marle (Berents) en Willemtie van Doornink (Gerrits) (zie III,6). Hij is gedoopt op 05-10-1673 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle
2 Claas Doornink (Gerrits), geboren in 1683 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt VI-a.
3 Gerrit Doornink (Gerrits), geboren in 1685 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt VI-b.
4 Geertje Doornink (Gerrits), geboren in 1687 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 16-05-1687 in Terwolde (Gem. Voorst). Geertje is overleden op 16-10-1760 in Nijbroek (Gem. Voorst), 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven op 22-10-1760 in Nijbroek (Gem. Voorst). Geertje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 10-12-1711 in Terwolde (Gem. Voorst) met Lubbert van Emst (Hermzen). Lubbert is overleden.
Notitie bij Lubbert: kerkmeester en Stadholder te Nijbroek en weduwe van Aeltjen Berents
5 Hendrik Doornink (Gerrits), geboren in 1689 in Terwolde (Gem. Voorst). Hij is gedoopt op 28-04-1689 in Terwolde (Gem. Voorst). Hendrik is overleden.
6 Maria Doornink (Gerrits), geboren in 1698 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 04-12-1698 in Terwolde (Gem. Voorst). Maria is overleden vóór 1729, ten hoogste 31 jaar oud. Maria trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 24-05-1727 in Terwolde (Gem. Voorst) met Jacob Bredenoord (Hendriks), 28 of 29 jaar oud. Jacob is geboren in 1698 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Hendrik Gerrits en Heiltjen Alberts. Hij is gedoopt op 10-04-1698 in Terwolde (Gem. Voorst). Jacob is overleden.
V-b Rutger Doorninck (Hendriks) is geboren vóór 1661, zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Rutger is overleden.
Notitie bij Rutger: ORA-Kampen 90/rak 98/folio 46v/datum 06-10-1694 [op internet pag. 33] Hierin wordt in de kantlijn melding gemaakt, dat op 30-05-1705 Rutger Doornick, gehuwd geweest met Geesjen Noordijck, f200 caroli guldens plus rent aan zijn schuldeiseres betaalt. Op 19-08-1710 wordt het restant betaald.
Rutger trouwde met NN. Zij is overleden.
V-c Claas Doorninck (Hendriks) is geboren vóór 1661, zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Claas is overleden.
Notitie bij Claas: Wijntje zijn 2e vrouw is een volle nicht van Claas
Claas:
(1) trouwde met Gerrigjen Bredenoord (Hendriks). Gerrigjen is overleden vóór 14-01-1735. Het huwelijk van Claas en Gerrigjen bleef kinderloos.
(2) trouwde, minstens 74 jaar oud, op 14-01-1735 in Vorchten (Gem. Heerde) met Wijntje van Marle (Jacobs). Wijntje is een dochter van Jacob van Marle (Berents) en Willemtie van Doornink (Gerrits) (zie III,6). Wijntje is overleden in 1771.
Notitie bij Wijntje: Mogelijk woont zij op haar oude dag op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle, haar ouderlijk huis. Dit is ook bewoond door het echtpaar Steven [Gerrits] Doornink en Machtelt [Gerrits] van Marle. Steven [Gerrits] Doorninck betaalt in 1771 grafrechten voor Wijntje [Jacobs] van Marle.
Het huwelijk van Claas en Wijntje bleef kinderloos.
V-d Gerrit van Doorninck (Hendricks) is geboren omstreeks 1664, zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Gerrit is overleden vóór 1732, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Lijsje is naast dat zij een volle nicht van Gerrit is ook nog 27 jaar jonger dan haar man die bij zijn huwelijk 47 jaar is.
Na haar overlijden worden tot mombers van haar jongste 2 kinderen worden aangesteld haar broer en dus oom van moederszijde Gerrit [Stevens] Doornick en Coendert [Hendricks] Doorninck oom van vaderszijde.
ORA Wijhe inv. 12 f122 16-04-1732
Gerrit trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 22-11-1711 in Vorchten (Gem. Heerde) met Lijsje Doorninck (Stevens), 20 jaar oud. Zie IV-d,5 voor persoonsgegevens van Lijsje.
Kinderen van Gerrit en Lijsje:
1 Anna Doornink (Gerrits), geboren in 1712. Zij is gedoopt op 28-08-1712 in Wijhe. Anna is overleden in 1778 in Marle (Gem. Wijhe), 65 of 66 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna Doornink is geboren op erve “de Weerdhof” te Marle
Anna trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 18-05-1732 in Vorchten (Gem. Heerde) met Gerrit Westhoff (Pouwels), 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 27-04-1732 in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren in 1702 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Pouwel Westhoff (Gerrits) en Willemtien Vos (Alberts). Hij is gedoopt op 19-02-1702 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden vóór 06-05-1750, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Wonen te Marle zeer waarschijnlijk op erve “de Weerdhof”
2 Jennigjen Doornink (Gerrits), geboren in 1713. Jennigjen is overleden.
Notitie bij Jennigjen: Jennigjen is geboren op erve “de Weerdhof” te Marle
Jennigjen trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 30-03-1746 in Wijhe met Willem Voombergh (Jacobs0. Willem is overleden. Hij is begraven op 07-09-1780 in Wijhe.
Notitie bij Willem: Weduwnaar van Hendrika [Alberts] Grijpmoet.
3 Steven Doornink (Gerrits), geboren in 1714. Volgt VI-c.
4 Hendrik Doornink (Gerrits), geboren in 1720. Hij is gedoopt op 09-05-1720 in Wijhe. Hendrik is overleden.
V-e Coendert Doorninck (Hendriks) is geboren in 1670 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik van Doorninck (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Gerrits. Hij is gedoopt op 11-12-1670 in Vorchten (Gem. Heerde). Coendert is overleden.
Notitie bij Coendert: Coendert [Hendriks] Doorninck en Swaantje Fredericks [Vos ?] worden op 21-11-1711 eigenaren van de helft van een perceel weide- en hooiland de “Wittemans Welle” genaamd, tussen de landerijen van Albert Hendriks en Rutger Jansen, boven dat van burgemeester Sloot, beneden op Fortmond buitendijks gelegen, de andere helft is al van Joan Tichler aangekocht. [ORA – Olst inv. Nr. 4/ fol. nr. 328] [Het echtpaar woonde destijds nog in Zwolle. Coendert [Hendriks] Doorninck, gaat 30-03-1721 met attestatie naar Olst [NH Zwolle lidmatenboek 2, pag. 152]
Coendert [Hendriks] Doorninck, wordt op 16-04-1732 samen met zijn neef Gerrit [Stevens] Doorninck voogd over Jennigje [Gerrits] Doornink en Steven [Gerrits] Doornink, onmondige kinderen van Gerrit[Berents] Doorninck en Lijsjen [Stevens] Doorninck.[ORA - Wijhe 16-04-1732] Anna [Gerrits] Doorninck, oudste zus van deze onmondige kinderen is dan al voorzien; zij huwt een week later met Gerrit [Pouwels] Westhoff.
Het jongste broertje Hendrik [Gerrits] Doorninck wordt niet in dit voogdijschap beschreven, waarschijnlijk is hij reeds overleden.
Coendert bleef kinderloos. Coendert trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 09-01-1700 in Zwolle [bron: trouwboek NG Zwolle RSBO. nr. 727, pag. 236] met Swaantien Fredricks. Swaantien is overleden. Swaantien is weduwe van Hendrick Janssen (ovl. vóór 1700), met wie zij trouwde op 09-07-1681 in Zwolle.
V-f Martinus van Doorninck is geboren in 1668 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Joannes Martinus van Doorninck (Gerrits) (zie IV-b) en Gerharda Tijdeman (Martens). Hij is gedoopt op 20-09-1668 in Vorchten (Gem. Heerde). Martinus is overleden op 04-08-1707 in Deventer, 38 of 39 jaar oud. Hij is begraven op 09-08-1707 in Deventer.
Notitie bij Martinus: Martinus van Doorninck is “klein-burger” te Deventer 11-05-1692 en is “groot-burger” te Deventer 27-05-1699.
Martinus trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 25-10-1696 in Colmschate (Gem. Diepenveen) met Margaretha Ticheler (Rutgerus), 27 of 28 jaar oud. Margaretha is geboren in 1668 in Deventer. Zij is gedoopt op 16-04-1668 in Deventer. Margaretha is overleden op 24-09-1737 in Deventer, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Zij is begraven in de Lebuïnus-kerk te Deventer
Kinderen van Martinus en Margaretha:
1 Martina Gerharda van Doorninck, geboren op 11-03-1699 in Deventer. Martina is overleden op 05-04-1783 in Deventer, 84 jaar oud. Martina trouwde, 25 jaar oud, op 14-09-1724 in Deventer met Joan (Everhardus) Jordens, 34 of 35 jaar oud. Joan is geboren in 1689 in Deventer. Hij is gedoopt op 04-08-1689 in Deventer. Joan is overleden op 14-08-1730 in Bathmen (Gem. Deventer), 40 of 41 jaar oud. Hij is begraven op 19-08-1730 in Deventer.
Notitie bij Joan: Jordens is “Jurist Utrisque Doctor” [J.U.D.], scholtus en ontvanger van Colmschate en Bathmen en gemeensman van Deventer.
2 Rutger van Doorninck, geboren op 05-02-1702 in Deventer. Rutger is overleden op 27-04-1707 in Deventer, 5 jaar oud.
3 Mr Martinus van Doorninck, geboren op 03-12-1704 in Deventer. Volgt VI-d.
V-g Gerrit Doornink (Stevens) is geboren in 1682 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Steven van Doornink (Gerrits) (zie IV-d) en Jannigjen van Wijnvoorden (Engberts). Hij is gedoopt op 29-10-1682 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 27-07-1712 in Vorchten (Gem. Heerde) met Aaltje Vos, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op 19-06-1712 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren in 1691 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Egbert Vos (Berntsz) en Wijgertjen Alberts. Zij is gedoopt op 10-11-1691 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltje is overleden.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Steven Doornink (Gerrits), geboren in 1713 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 12-03-1713 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden vóór 1717, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Jannigje Doornink (Gerrits), geboren in 1714. Zij is gedoopt op 25-02-1714 in Vorchten (Gem. Heerde). Jannigje is overleden. Jannigje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1738 met Rutger van Marle (Egberts), ongeveer 36 jaar oud. Rutger is geboren in 1702 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Egbert van Marle (Rutgers) en Aaltjen Aalberts. Hij is gedoopt op 10-03-1702 in Vorchten (Gem. Heerde). Rutger is overleden.
3 Maria Doornink (Gerrits), geboren in 1715 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 03-11-1715 in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden.
4 Steven Doornink (Gerrits), geboren in 1717 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 26-12-1717 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden.
5 Egbert Doornink (Gerrits), geboren in 1720 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 09-06-1720 in Vorchten (Gem. Heerde). Egbert is overleden vóór 1731, ten hoogste 11 jaar oud.
6 Berend Doornink (Gerrits), geboren in 1722 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 26-12-1722 in Vorchten (Gem. Heerde). Berend is overleden.
7 Hendrik Doornink (Gerrits), geboren in 1725 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VI-e.
8 Willem Doornink (Gerrits), geboren in 1728 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VI-f.
9 Lijsjen Doornink, geboren in 1731 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 22-07-1731 in Vorchten (Gem. Heerde). Lijsjen is overleden. Lijsjen trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 15-05-1757 in Heerde met Hendrik Maaten (Hendriks), ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 24-04-1757 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren omstreeks 1725 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Maten en Geesie van Werven (Hendriks). Hendrik is overleden vóór 1769, ten hoogste 44 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Stijntje Welle (Arends) (ovl. vóór 1757), met wie hij trouwde in 1750 in Heerde.
10 Egbert Doornink (Gerrits), geboren in 1731 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 22-07-1731 in Vorchten (Gem. Heerde). Egbert is overleden.
V-h Eijmbert Doornink (Stevens) is geboren in 1684 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Steven van Doornink (Gerrits) (zie IV-d) en Jannigjen van Wijnvoorden (Engberts). Hij is gedoopt op 13-02-1684 in Vorchten (Gem. Heerde). Eijmbert is overleden vóór 02-01-1730, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Eijmbert: Eijmbert is overleden < 02-01-1730, wanneer zijn vrouw Johanna Meijers in een akte weduwe is. Op 07-10-1729 wordt Eijmbert [Stevens] Doorninck nog genoemd in een akte
Beroep:
Brouwer
Eijmbert trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 03-08-1727 in Vorchten (Gem. Heerde) met Johanna Meijers, nadat zij op 20-07-1727 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Weduwe van Gerrit Alberts Brouwer, Olst
VI-a Claas Doornink (Gerrits) is geboren in 1683 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Gerrit Doorninck (Hendriks) (zie V-a) en Eva Stevens. Hij is gedoopt op 08-12-1683 in Terwolde (Gem. Voorst). Claas is overleden. Claas trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 08-04-1723 in Terwolde (Gem. Voorst) met Gerritje Hendriks. Gerritje is overleden in 1732. Zij is begraven op 15-04-1732 in Terwolde (Gem. Voorst).
Kinderen van Claas en Gerritje:
1 Eva Doornink (Claassens), geboren in 1724 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 27-02-1724 in Terwolde (Gem. Voorst). Eva is overleden op 20-03-1800 in Nijbroek (Gem. Voorst), 75 of 76 jaar oud. Zij is begraven op 27-03-1800 in Nijbroek (Gem. Voorst).
Notitie bij Eva: Eva’s man is een volle neef van haar
Eva trouwde met Derk van Emst (Lubbers). Derk is geboren in 1724, zoon van Lubbert van Emst (Hermzen) en Geertje Doornink (Gerrits) (zie V-a,4). Hij is gedoopt op 09-07-1724 in Terwolde (Gem. Voorst). Derk is overleden.
2 Heiltje Doornink (Claassens), geboren in 1725 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 09-03-1725 in Terwolde (Gem. Voorst). Heiltje is overleden, 2 of 3 jaar oud. Zij is begraven op 15-09-1728 in Terwolde (Gem. Voorst).
3 Geertjen Doornink (Claassen), geboren in 1726 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 31-03-1726 in Terwolde (Gem. Voorst). Geertjen is overleden. Geertjen trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-03-1749 in Vorchten (Gem. Heerde) met Hendrik Doornink (Gerrits), 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 16-02-1749 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Zie VI-e voor persoonsgegevens van Hendrik.
4 Gerrit Doornink (Claassens), geboren in 1727 in Terwolde (Gem. Voorst). Hij is gedoopt op 18-05-1727 in Terwolde (Gem. Voorst). Gerrit is overleden.
5 Gijbert Doornink (Claassens), geboren in 1729 in Terwolde (Gem. Voorst). Hij is gedoopt op 15-04-1729 in Terwolde (Gem. Voorst). Gijbert is overleden op 23-09-1749 in Nijbroek (Gem. Voorst), 19 of 20 jaar oud. Hij is begraven op 27-09-1749 in Nijbroek (Gem. Voorst).
Notitie bij Gijbert: Doodgevonden in een weide
6 Aalbert Doornink (Claassens), geboren in 1730 in Terwolde (Gem. Voorst). Hij is gedoopt op 30-04-1730 in Terwolde (Gem. Voorst). Aalbert is overleden.
VI-b Gerrit Doornink (Gerrits) is geboren in 1685 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Gerrit Doorninck (Hendriks) (zie V-a) en Eva Stevens. Hij is gedoopt op 13-12-1685 in Terwolde (Gem. Voorst). Gerrit is overleden vóór 26-04-1732, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit Doornink woont met zijn gezin op erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
Gerrit trouwde met Johanna Jansen. Johanna is overleden.
Kind van Gerrit en Johanna:
1 Gerrit Doornink, geboren in 1729 in Deventer. Volgt VII-a.
VI-c Steven Doornink (Gerrits) is geboren in 1714, zoon van Gerrit van Doorninck (Hendricks) (zie V-d) en Lijsje Doorninck (Stevens) (zie IV-d,5). Hij is gedoopt op 23-12-1714 in Wijhe. Steven is overleden in 12-1785, 70 of 71 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1785 in Vorchten (Gem. Heerde).
Notitie bij Steven: Steven is geboren op erve “de Weerdhof” te Marle.
Steven woont met zijn gezin op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle,
Steven trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 28-03-1738 met Magtelt van Marle (Gerrits), 21 of 22 jaar oud. Magtelt is geboren in 1716, dochter van Gerrit van Marle (Jacobs) en Anna Doornink (Gerrits) (zie V-a,1). Zij is gedoopt op 13-11-1716 in Wijhe. Magtelt is overleden vóór 1783, ten hoogste 67 jaar oud.
Kinderen van Steven en Magtelt:
1 Lijsje Doornink (Stevens), geboren in 1739 in Marle (Gem. Wijhe) [bron: DTB Wijhe]. Zij is gedoopt op 04-01-1739 in Wijhe. Lijsje is overleden op 17-02-1814 in Veessen (Gem. Heerde), 74 of 75 jaar oud. Lijsje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 04-06-1769 in Vorchten (Gem. Heerde) met Egbert van Werven, 37 of 38 jaar oud, nadat zij op 14-05-1769 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Egbert is geboren in 1731 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Jan van Werven en Merrigjen (Maria) van Marle (Egberts). Hij is gedoopt op 11-02-1731 in Vorchten (Gem. Heerde). Egbert is overleden vóór 1814, ten hoogste 83 jaar oud.
2 Anna Doornink (Stevens), geboren in 1740. Zij is gedoopt op 16-10-1740 in Wijhe. Anna is overleden.
3 Willempjen Doornink (Stevens), geboren in 1741. Zij is gedoopt op 03-12-1741 in Wijhe. Willempjen is overleden op 04-11-1824 in Windesheim (Zwollerkerspel), 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij Willempjen: Willempjen is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle.
Willempjen en Jannes wonen op erve “de Grote Kroone” in het Lierderbroek onder Wijhe
Willempjen bleef kinderloos. Willempjen trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 26-05-1782 in Wijhe met Jannes Horstman, 42 of 43 jaar oud. Jannes is geboren in 1739. Jannes is overleden op 14-06-1825 in Zuthem (Zwolle), 85 of 86 jaar oud [bron: Aktenr 56].
Notitie bij Jannes: Weduwnaar van Willemina Kroneman
4 Jennichjen Doornink (Stevens), geboren in 1743. Zij is gedoopt op 13-10-1743 in Wijhe. Jennichjen is overleden.
5 Gerrit Doornink (Stevens), geboren in 1744 in Marle (Gem. Wijhe). Hij is gedoopt op 02-10-1744 in Wijhe. Gerrit is overleden op 18-12-1811 in Heerde, 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenr 38].
Notitie bij Gerrit: Gerrit en Maria zijn een verre neef en nicht van elkaar
6 Gerrit Berents Doornink (Stevens), geboren in 1744. Hij is gedoopt op 04-10-1744 in Wijhe. Gerrit is overleden vóór 05-02-1747, ten hoogste 3 jaar oud.
7 Gerrit Doornink (Stevens), geboren in 1747 in Marle (Gem. Wijhe). Volgt VII-b.
8 Hendrik Gerrits Doornink (Stevens), geboren in 1749. Hij is gedoopt op 29-06-1749 in Wijhe. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle
9 Wijntje Doornink (Stevens), geboren in 1751. Zij is gedoopt op 25-04-1751 in Wijhe. Wijntje is overleden.
Notitie bij Wijntje: Wijntje is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle
10 Jan Doornink (Stevens), geboren in 1752. Hij is gedoopt op 23-07-1752 in Wijhe. Jan is overleden vóór 1753, ten hoogste 1 jaar oud.
11 Jan Doornink (Stevens), geboren in 1753 in Marle (Gem. Wijhe). Volgt VII-c.
12 Maria Doornink (Stevens), geboren in 1755. Zij is gedoopt op 16-11-1755 in Wijhe. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Maria is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle
13 Eva Doornink (Stevens), geboren in 1756. Zij is gedoopt op 21-11-1756 in Wijhe. Eva is overleden op 21-03-1836 in Windesheim (Zwollerkerspel), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 19].
Notitie bij Eva: Eva is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” in Marle
Eva trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 01-03-1789 in Windesheim (Zwollerkerspel) met Jan Willem van Tongeren (Willems), 37 of 38 jaar oud. Jan is geboren in 1751 in Windesheim (Zwollerkerspel), zoon van Willem van Tongeren (Gerrits) en Hilligjen Tenhofs (Jansen). Hij is gedoopt op 12-04-1751 in Windesheim (Zwollerkerspel). Jan is overleden op 14-03-1829 in Harculo (Zwollerkerspel), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 18].
Notitie bij Jan: Jan is geboren erve “de Geestelijkheid” te Harculo
14 Egbert Doornink (Stevens), geboren in 1759. Hij is gedoopt op 06-04-1759 in Wijhe. Egbert is overleden.
VI-d Mr Martinus van Doorninck is geboren op 03-12-1704 in Deventer, zoon van Martinus van Doorninck (zie V-f) en Margaretha Ticheler (Rutgerus). Hij is gedoopt op 05-12-1704 in Deventer. Mr is overleden op 23-01-1777 in Deventer, 72 jaar oud. Hij is begraven op 27-01-1777 in Deventer.
Notitie bij Mr: Martinus is begraven in de Broerekerk te Deventer.
Mr. Martinus van Doorninck is “Jurist Utrisque Doctor [J.U.D.] in de wereldlijke en geestelijke leer” en hij is van 1728 - 1748; “lid de gezwarende van de gemeente” te Deventer, en van 1749 -1767 is hij “secretaris in de municipale” van de gemeente Deventer. Een portretschilderij van hem hangt in het waagmuseum in Deventer
Mr:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1730 in Deventer met Aleida Anna Nilant (Gerards), 24 of 25 jaar oud. Aleida is geboren in 1705 in Deventer, dochter van Gerhard Nilant (Willems) en Johanna Lebuïna Wolfsen (Hendriks). Zij is gedoopt op 26-05-1705 in Deventer. Aleida is overleden op 01-09-1735 in Deventer, 29 of 30 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 15-06-1738 in Deventer met Barbara Elisabet van Duren, 34 jaar oud, nadat zij op 31-05-1738 in Deventer in ondertrouw zijn gegaan. Barbara is geboren op 14-04-1704 in Deventer, dochter van Mr Damiaen van Duren (Jans) en Barbara Strockel. Zij is gedoopt op 15-04-1704 in Deventer. Barbara is overleden op 18-02-1768 in Deventer, 63 jaar oud.
Notitie bij Barbara: Ze is begraven in de Lebuïnuskerk te Deventer
Kinderen van Mr en Barbara:
1 Aleida Anna van Doorninck, geboren in 1739 in Deventer. Aleida is overleden in 1739 in Deventer, geen jaar oud.
2 Mr Martinus van Doorninck, geboren in 1740 in Deventer. Volgt VII-d.
3 Mr Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 02-08-1741 in Deventer. Volgt VII-e.
4 Joan Eijlard van Doorninck, geboren in 1743 in Deventer. Joan is overleden in 1746 in Deventer, 2 of 3 jaar oud.
5 Johanna Aleijda van Doorninck, geboren in 1746 in Deventer. Zij is gedoopt op 18-06-1746 in Deventer. Johanna is overleden op 16-04-1802 in Deventer, 55 of 56 jaar oud. Johanna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 16-06-1771 in Deventer met Mr. Willem Herman Cost (Willems), 25 jaar oud. Mr. is geboren op 20-01-1746 in Deventer, zoon van Dr Willem Johan Cost en Christina Elberti (Willems). Mr. is overleden op 21-09-1823 in Diepenveen (Ov), 77 jaar oud [bron: Aktenr 52].
Notitie bij Mr.: Hij is overleden op buitenplaats “Roobrugge” De Rande te Diepenveen waar hij woonde.
Mr. Willem Herman Cost heeft de volgende functies:
- studie rechten, promotie in 1768
- lid van gezworen gemeente Deventer 1774
- lid magistraat Deventer 1773-1787
- lid magistraat Deventer 1795-1808
- schepen der stad Deventer 1808
- burgemeester stad Deventer
VI-e Hendrik Doornink (Gerrits) is geboren in 1725 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Doornink (Stevens) (zie V-g) en Aaltje Vos. Hij is gedoopt op 23-09-1725 in Vorchten (Gem. Heerde). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 09-03-1749 in Vorchten (Gem. Heerde) met Geertjen Doornink (Claassen), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 16-02-1749 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Zie VI-a,3 voor persoonsgegevens van Geertjen.
Kinderen van Hendrik en Geertjen:
1 Gerritje Doornink (Hendriks), geboren in 1749 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 16-11-1749 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerritje is overleden op 30-10-1831 in Oldebroek, 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenr 59].
Notitie bij Gerritje: Ze hadden 5 kinderen
Gerritje trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 25-02-1781 in Hattem met Gerrit Jonker (Aarts), 35 of 36 jaar oud. Gerrit is geboren in 1745 in Epe, zoon van Aart Jonker (Hendriks) en Gerritjen Wijnbergen (Jans). Hij is gedoopt op 24-01-1745 in Epe. Gerrit is overleden op 06-04-1823 in Oldebroek, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 14].
2 Heiltje Doornink (Hendriks), geboren in 1753 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 26-08-1753 in Vorchten (Gem. Heerde). Heiltje is overleden op 02-05-1837 om 13:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenr 35]. Bij de overlijdensaangifte van Heiltje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Post en Gerrit Palm (beiden buren van de overledene). Heiltje trouwde, 55 of 56 jaar oud, op 27-05-1809 in Vorchten (Gem. Heerde) met Albert van Koesveld/Korsveld, 55 of 56 jaar oud, nadat zij op 06-05-1809 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Albert is geboren in 1753 in Vorchten (Gem. Heerde). Albert is overleden vóór 1837, ten hoogste 84 jaar oud.
3 Maria Doornink (Hendriks), geboren in 1753 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 26-08-1753 in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden.
4 Clasina Doornink (Hendriks), geboren in 1755 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 06-04-1755 in Vorchten (Gem. Heerde). Clasina is overleden op 28-01-1823 om 13:00 in Veessen (Gem. Heerde), 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Clasina was de volgende getuige aanwezig: Berend Westenberg (verwer) en Rijkert Rieksen (veldwachter) (buren van de overledene). Clasina trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 29-03-1797 met Jan van Enst, 58 of 59 jaar oud, nadat zij op 06-03-1797 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1738, zoon van Arien van Enst en Gerritjen van Zalk (Hendriks). Hij is gedoopt op 12-10-1738 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden op 11-02-1819 in Veessen (Gem. Heerde), 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 10]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Ernst Overbosch (koopman) en Arend Jan Kraaijenbrink (schoolmeester).
5 Gerrit Doornink (Hendriks), geboren in 1757 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 23-01-1757 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden.
6 Aeltjen Doornink (Hendriks), geboren in 1760 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 27-07-1760 in Vorchten (Gem. Heerde). Aeltjen is overleden op 11-12-1826 in Coevorden, 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Aeltjen trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 27-10-1799 in Heerde met Caspar Amelius de Chalmot, 23 jaar oud. Caspar is geboren op 19-03-1776 in Leeuwarden. Caspar is overleden op 19-07-1861 in Kampen, 85 jaar oud [bron: Aktenr 211]. Caspar trouwde later na 1826 met Hinderika Tabbers.
Notitie bij Caspar: Gasparus Amelius de Chalmot koopt van zijn vader op 05-05-1800 de voornoemde papiermolen “De Smallerste Molen II van zijn vader voor 4000 gld. De molen wordt dan verpacht. In 1802 verhuisd het gezin naar Meppel.
Beroep:
Ontvanger van ’s rijks belastinge
7 Gijsbert Doornink (Hendriks), geboren in 1765 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 17-02-1765 in Vorchten (Gem. Heerde). Gijsbert is overleden.
8 Steven Doornink (Hendriks), geboren in 1769 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 16-04-1769 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden.
VI-f Willem Doornink (Gerrits) is geboren in 1728 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Doornink (Stevens) (zie V-g) en Aaltje Vos. Hij is gedoopt op 11-04-1728 in Vorchten (Gem. Heerde). Willem is overleden. Willem trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 23-04-1758 in Vorchten (Gem. Heerde) met Heiltjen Kiesebrink (Hendriks), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 02-04-1758 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Heiltjen is geboren in 1735 in Olst, dochter van Hendrik Kiesebrink (Hendriks) en Maria Jansen. Zij is gedoopt op 21-08-1735 in Olst. Heiltjen is overleden.
Notitie bij Heiltjen: Geboren op erve "De Roose" te Olst
Kinderen van Willem en Heiltjen:
1 Aaltje Doornink (Willems), geboren in 1760 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 30-03-1760 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltje is overleden op 30-01-1831 in Wijhe, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Aaltje:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 23-11-1783 met Goosen Zielhuis. Goosen is overleden vóór 1786.
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 05-06-1786 in Wijhe met Jan Doornink (Stevens), 32 of 33 jaar oud. Zie VII-c voor persoonsgegevens van Jan.
2 Maria Doornink (Willems), geboren in 1761 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 27-09-1761 in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden op 17-06-1832 om 18:00 in Heerde, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 32]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Wichem Westhoff en Lambert Grolleman (buren van de overledene).
Notitie bij Maria: Maria en Gerrit zijn een verre nicht en neef van elkaar
Maria trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 08-03-1789 in Vorchten (Gem. Heerde) met Gerrit Doornink (Stevens), 41 of 42 jaar oud. Zie VII-b voor persoonsgegevens van Gerrit.
3 Gerrit Doornink, geboren in 1763 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 02-10-1763 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden vóór 1769, ten hoogste 6 jaar oud.
4 Hendrika Doornink, geboren in 1764 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 25-11-1764 in Vorchten (Gem. Heerde). Hendrika is overleden in 1823 in Olst, 58 of 59 jaar oud. Hendrika ging in ondertrouw, 25 of 26 jaar oud, op 23-04-1790 in Olst met Hendrik Kamphuis (Wolters), 35 of 36 jaar oud. Hendrik is geboren in 1754 in Olst, zoon van Wolter Spijkerman en Aaltje Hendriks. Hij is gedoopt op 07-04-1754 in Olst. Hendrik is overleden op 20-06-1834 in Olst, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 41].
5 Jennigjen Doornink (Willems), geboren in 1767 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 01-03-1767 in Vorchten (Gem. Heerde). Jennigjen is overleden in 1798 in Wijhe, 30 of 31 jaar oud. Zij is begraven op 12-05-1798 in Wijhe.
Notitie bij Jennigjen: Jennigjen is overleden op herberg “de Brabantsche Wagen” te Wijhe, waar zij herbergierster was.
Bij avond bij gezet in de kerk Jennegien Doornik in haar eijgen graf
Jennigjen trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-05-1794 in Wijhe met Hendrik Jan Kattenwinkel, 35 of 36 jaar oud. Hendrik is geboren in 1758 in Wijhe, zoon van Jan Kattenwinkel (Hendriks) en Catharina Machtelt Dwars. Hij is gedoopt op 07-10-1758 in Wijhe. Hendrik is overleden op 27-10-1838 in Wijhe, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 71]. Hendrik is weduwnaar van Jennigje Lentink (ovl. 1789), met wie hij trouwde op 24-04-1785 in Wijhe. Hendrik trouwde later op 07-08-1801 in Wijhe met Hermina Doornink (Willems) (1771-1850), zie VI-f,7.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Jan is geboren op herberg “de Brabantsche Wagen” te Wijhe
Beroep:
Hergbergier op “de Brabantsche Wagen” te Wijhe, alsmede Keurnoot te Wijhe
6 Gerrit Doornink (Willems), geboren in 1769 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VII-f.
7 Hermina Doornink (Willems), geboren in 1771 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 02-05-1771 in Vorchten (Gem. Heerde). Hermina is overleden op 11-10-1850 in Wijhe, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 56].
Notitie bij Hermina: Hermina is herbergierster op de voornoemde herberg. Zij wordt geroemd om haar kookkunst, als ook de manier waarop ze de kozakken, die vanwege hun wilde manieren niet bepaald geliefd zijn bij haar, buiten de deur houdt. Zij komt uit de bekende en invloedrijke Vorchter/Marler/Deventer familie “Doornink/van Doorninck”.
Hermina trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 07-08-1801 in Wijhe met Hendrik Jan Kattenwinkel, 42 of 43 jaar oud. Hendrik is geboren in 1758 in Wijhe, zoon van Jan Kattenwinkel (Hendriks) en Catharina Machtelt Dwars. Hij is gedoopt op 07-10-1758 in Wijhe. Hendrik is overleden op 27-10-1838 in Wijhe, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 71]. Hendrik is weduwnaar van Jennigje Lentink (ovl. 1789), met wie hij trouwde op 24-04-1785 in Wijhe. Hendrik is weduwnaar van Jennigjen Doornink (Willems) (1767-1798), met wie hij trouwde op 18-05-1794 in Wijhe, zie VI-f,5.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Jan is geboren op herberg “de Brabantsche Wagen” te Wijhe
Beroep:
Hergbergier op “de Brabantsche Wagen” te Wijhe, alsmede Keurnoot te Wijhe
8 Lijsjen Doornink (Willems), geboren in 1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 18-04-1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Lijsjen is overleden na 01-07-1824, minstens 51 jaar oud. Lijsjen trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 13-03-1795 in Vorchten (Gem. Heerde) met Egbert van Werven (Jacobs), 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 13-03-1795 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Egbert is geboren in 1765 in Wijhe, zoon van Jacob van Werven (Jans) en Hermpje Boeve (Klaassen). Hij is gedoopt op 01-09-1765 in Wijhe. Egbert is overleden op 08-01-1835 in Kampen, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenr 5].
Notitie bij Egbert: Egbert [Jacobs] van Werven, landbouwer en Lijsje [Willems] Doornink wonen aanvankelijk met hun gezin op het Ahnem onder Wijnvoorden in Wijhe, waar ook de eerste kinderen geboren worden. Op 20-12-1804 wordt het gezin ingeschreven te NG Windesheim, niet alleen kerkelijk verhuizen zij. Het gezin gaat wonen op het Zandt in Ittersum, zeer waarschijnlijk op erve “Bikkenrade”. De kinderen worden dan gedoopt te NG Windesheim. Op 01-07-1824 vertrekt het gezin naar Kampereiland.
9 Janna Doornink, geboren in 1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden op 06-07-1846 in Marle (Gem. Wijhe), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Notitie bij Janna: Janna en Steven wonen met hun gezin op erve “de Schellenberg” te Vorchten, hier zijn hun kinderen ook geboren. In de voorgevel zit nog steeds een verbouwingssteen met hun initialen S.v.W. – J.D. – 1824.
Janna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 18-05-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) met Steven van Werven, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 18-04-1800 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Steven is geboren in 1773 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Egbert van Werven en Lijsje Doornink (Stevens) (zie VI-c,1). Hij is gedoopt op 22-08-1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden op 20-09-1857 in Marle (Gem. Wijhe), 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 75].
Notitie bij Steven: Steven is geboren op erve “de Schellenberg” te Vorchten
Beroep:
Landbouwer
10 Berendina Doornink, geboren in 1780 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 04-05-1780 in Vorchten (Gem. Heerde). Berendina is overleden in 1780, geen jaar oud.
VII-a Gerrit Doornink is geboren in 1729 in Deventer, zoon van Gerrit Doornink (Gerrits) (zie VI-b) en Johanna Jansen. Hij is gedoopt op 29-05-1729 in Deventer. Gerrit is overleden op 21-09-1772 in Deventer, 42 of 43 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Het echtpaar woont op erve/ herberg “Het Coerhuis“ te Deventer
Gerrit trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 17-03-1750 in Deventer met Jenneken Voornemans (Teunissen), 32 of 33 jaar oud, nadat zij op 28-02-1750 in Deventer in ondertrouw zijn gegaan. Jenneken is geboren in 1717 in Epse (Gem. Gorssel). Zij is gedoopt op 25-07-1717 in Deventer. Jenneken is overleden in 1794, 76 of 77 jaar oud. Zij is begraven op 18-02-1794 in Deventer. Jenneken trouwde later na 1772 met Egbert van Veen.
Notitie bij Jenneken: Ook Jenneke Varenman/ Jenneken Vaarneman genoemd
Kinderen van Gerrit en Jenneken:
1 Gerrit Doornink, geboren in 1751 in Deventer. Hij is gedoopt op 10-01-1751 in Deventer. Gerrit is overleden in 1752, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1752 in Deventer.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
2 Teunis Doornink, geboren in 1752 in Deventer. Hij is gedoopt op 13-02-1752 in Deventer. Teunis is overleden in 1752 in Deventer, geen jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1752 in Deventer.
Notitie bij Teunis: Teunis is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
3 Johanna Doornink, geboren in 1753 in Deventer. Zij is gedoopt op 01-04-1753 in Deventer. Johanna is overleden op 03-05-1827 in Deventer, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr 104].
Notitie bij Johanna: Johanna is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
Johanna trouwde met Willem Middelburg. Willem is overleden.
4 Teunis Doornink, geboren in 1754 in Deventer. Hij is gedoopt op 23-05-1754 in Deventer. Teunis is overleden in 1754 in Deventer, geen jaar oud. Hij is begraven op 26-07-1754 in Deventer.
Notitie bij Teunis: Teunis is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
5 Gardina Doornink, geboren in 1755 in Deventer. Zij is gedoopt op 13-02-1755 in Deventer. Gardina is overleden in 1759 in Deventer, 3 of 4 jaar oud. Zij is begraven op 24-10-1759 in Deventer.
6 Hendrika Doornink, geboren in 1757 in Deventer. Zij is gedoopt op 15-05-1757 in Deventer. Hendrika is overleden.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
7 Maria Doornink, geboren in 1759 in Deventer. Zij is gedoopt op 28-09-1759 in Deventer. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Maria is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
8 Gerrit Doornink, geboren in 1761 in Deventer. Hij is gedoopt op 17-03-1761 in Deventer. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
9 Jan Doornink, geboren in 1762 in Deventer. Hij is gedoopt op 29-06-1762 in Deventer. Jan is overleden in 1762 in Deventer, geen jaar oud. Hij is begraven op 14-09-1762 in Deventer.
Notitie bij Jan: Jan is geboren erve/ herberg “Het Coerhuis” te Deventer
VII-b Gerrit Doornink (Stevens) is geboren in 1747 in Marle (Gem. Wijhe), zoon van Steven Doornink (Gerrits) (zie VI-c) en Magtelt van Marle (Gerrits). Hij is gedoopt op 05-02-1747 in Wijhe. Gerrit is overleden op 18-12-1811 in Vorchten (Gem. Heerde), 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle
Gerrit trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 08-03-1789 in Vorchten (Gem. Heerde) met Maria Doornink (Willems), 27 of 28 jaar oud. Zie VI-f,2 voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Steven Doornink (Gerrits), geboren op 14-08-1793 in Marle (Gem. Wijhe). Hij is gedoopt op 18-08-1793 in Wijhe. Steven is overleden op 16-02-1870 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud [bron: Aktenr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Teunis Blok en Jan Horst. Steven bleef ongehuwd.
2 Machteltjen Doornink (Gerrits), geboren op 14-08-1793 in Marle (Gem. Wijhe). Zij is gedoopt op 18-08-1793 in Wijhe. Machteltjen is overleden.
3 Willem Doornink (Gerrits), geboren op 09-10-1795 in Marle (Gem. Wijhe). Volgt VIII-a.
VII-c Jan Doornink (Stevens) is geboren in 1753 in Marle (Gem. Wijhe), zoon van Steven Doornink (Gerrits) (zie VI-c) en Magtelt van Marle (Gerrits). Hij is gedoopt op 23-09-1753 in Wijhe. Jan is overleden op 30-12-1840 in Wijhe, 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenr 79].
Notitie bij Jan: Jan is geboren op erve “Het Nieuwenhuis” te Marle
Jan trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 05-06-1786 in Wijhe met Aaltje Doornink (Willems), 25 of 26 jaar oud. Zie VI-f,1 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kind van Jan en Aaltje:
1 Machteltjen Doornink, geboren in 1787 in Wijhe. Zij is gedoopt op 10-06-1787 in Wijhe. Machteltjen is overleden op 10-08-1872 in Wijhe, 84 of 85 jaar oud [bron: Aktenr 73]. Machteltjen trouwde met Willem van der Linde. Willem is geboren in 1785. Willem is overleden op 20-03-1832 in Wijhe, 46 of 47 jaar oud [bron: Aktenr 29].
Beroep:
Broodbakker
VII-d Mr Martinus van Doorninck is geboren in 1740 in Deventer, zoon van Mr Martinus van Doorninck (zie VI-d) en Barbara Elisabet van Duren. Hij is gedoopt op 04-11-1740 in Deventer. Mr is overleden op 12-03-1797 in Amerika, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Mr: Hij is lid van de gezworen van de gemeente Deventer, vendumeester van de stad Deventer en Gemmensman voor de Waterstaat. Mr. Martinus van Doorninck verliet in 1787 het vaderland om politieke redenen en vertok met zijn gezin in 1793 naar Noord-Amerika.
Mr trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 16-10-1774 in Zutphen met Aleijda Hadewich Winanda de Bruijn (Isaqs), 22 jaar oud. Aleijda is geboren op 03-09-1752 in Zutphen, dochter van Bernhardina Adelaïde Lulofs (Jans) en Mr. Isacq de Bruijn (Hermanus). Aleijda is overleden op 12-05-1829 in Zutphen, 76 jaar oud [bron: Aktenr 94].
Kinderen van Mr en Aleijda:
1 Barbara Elisabeth van Doorninck, geboren in Deventer. Barbara is overleden in 1778 in Deventer.
2 Bernhardina Adelaïde van Doorninck, geboren in 1779 in Deventer. Zij is gedoopt op 19-11-1779 in Deventer. Bernhardina is overleden.
3 Barbara Elisabeth van Doorninck, geboren in 1781 in Deventer. Zij is gedoopt op 05-03-1781 in Deventer. Barbara is overleden.
4 Charlotte Adelaïde van Doorninck, geboren in 1782 in Deventer. Zij is gedoopt op 26-09-1782 in Deventer. Charlotte is overleden.
5 Margaretha Barbara van Doorninck, geboren in 1784 in Deventer. Zij is gedoopt op 09-02-1784 in Deventer. Margaretha is overleden.
6 Florentia Maria van Doorninck, geboren in 1785 in Deventer. Zij is gedoopt op 06-11-1785 in Deventer. Florentia is overleden op 16-11-1835 in Groningen, 49 of 50 jaar oud [bron: Aktenr 641]. Florentia bleef ongehuwd.
7 Martinus van Doorninck, geboren in 1787 in Deventer. Hij is gedoopt op 17-09-1787 in Deventer. Martinus is overleden.
8 Isaac van Doorninck, geboren in 1792 in Deventer. Hij is gedoopt op 27-01-1792 in Deventer. Isaac is overleden.
9 NN van Doorninck, geboren in 1796. NN is overleden in 1796 in Belleville [Noord–Amerika, geen jaar oud.
VII-e Mr Damiaen Joan van Doorninck is geboren op 02-08-1741 in Deventer, zoon van Mr Martinus van Doorninck (zie VI-d) en Barbara Elisabet van Duren. Hij is gedoopt op 04-08-1741 in Deventer. Mr is overleden op 09-12-1787 in Deventer, 46 jaar oud.
Notitie bij Mr: Hij begraven is in de Broerenkerk te Deventer.

Mr. Damiaen Joan van Doorninck heeft de volgende functies:
- advocaat = 13-08-1762
- beurtelings raad schepen en burgemeester te Deventer 1774-1787
- gecommiteerde ten landdage van Overijssel 1774
- lid generaliteits-rekenkamer 1785
- gedeputeerde in de binnenlandse deputatie 1786
- kameraar 1787
- lid der Staten-Generaal
Mr trouwde, 24 jaar oud, op 15-06-1766 in Deventer met Wilhelmina Elisabeth Mechteld Vijfhuis (Adams), 17 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 10-12-1748 in Deventer, dochter van Mr Adam Vijfhuis (Warners) en Anna Paulina Jordens (Hermans). Wilhelmina is overleden op 20-01-1835 in Deventer, 86 jaar oud [bron: Aktenr 22].
Kinderen van Mr en Wilhelmina:
1 Barbara Elisabeth van Doorninck, geboren in 1767 in Deventer. Zij is gedoopt op 14-05-1767 in Deventer. Barbara is overleden op 09-02-1824 in Deventer, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenr 45]. Barbara bleef ongehuwd.
2 Anna Paulina van Doorninck, geboren in 1769 in Deventer. Zij is gedoopt op 19-04-1769 in Deventer. Anna is overleden op 28-02-1836 in Deventer, 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenr 53]. Anna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1795 in Deventer met Johannes Themmen, ongeveer 33 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1762 in Deventer, zoon van Cornelis Themmen en Jacomina Uden. Johannes is overleden op 07-10-1844 in Deventer, ongeveer 82 jaar oud [bron: Aktenr 356].
Beroep:
Geneesheer
3 Margaretha Barbara van Doorninck, geboren in 1771 in Deventer. Zij is gedoopt op 02-10-1771 in Deventer. Margaretha is overleden op 01-06-1838 in Hoogeveen, 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenr 69]. Margaretha trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 17-08-1792 in Twello (Gem. Voorst) met Ds. Jan Rudolf Bottichius Meurs (Wijchers), 23 jaar oud. Ds. is geboren op 31-10-1768 in Beilen. Hij is gedoopt op 02-11-1768 in Beilen. Ds. is overleden op 15-01-1828 in Beilen, 59 jaar oud [bron: Aktenr 3].
Notitie bij Ds.: Ds. Jan Rudolf [Wijchers] Bottichius Meurs is predikant te NG Twello van ± 1790 t/m ± 1e ½ v.1816. Daarna is hij predikant te NG Meppel van 29-09-1816 t/m 18-03-1821 en van 01-04-1821 tot aan zijn overlijden, is hij predikant te NG Hoogeveen.
4 Adam van Doorninck, geboren in 1773 in Deventer. Hij is gedoopt op 02-08-1773 in Deventer. Adam is overleden op 06-08-1773 in Deventer, geen jaar oud.
5 Martinus van Doorninck, geboren in 1775 in Deventer. Volgt VIII-b.
6 Adam van Doorninck, geboren op 10-07-1777 in Deventer. Volgt VIII-c.
7 Joan Eilard Adriaan van Doorninck, geboren in 1779 in Deventer. Hij is gedoopt op 08-06-1779 in Deventer. Joan is overleden op 21-02-1780 in Deventer, 0 of 1 jaar oud.
8 Sina Maria van Doorninck, geboren in 1781 in Deventer. Zij is gedoopt op 30-01-1781 in Deventer. Sina is overleden op 26-03-1861 in Deventer, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 123]. Sina trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 31-08-1806 in Deventer met Herman Georg Jordens, 32 jaar oud. Herman is geboren op 12-02-1774 in Deventer. Herman is overleden op 03-04-1820 in Deventer, 46 jaar oud [bron: Aktenr 90].
Beroep:
Ontvanger der regten en lid van de raad
9 Warnera Wilhelmina van Doorninck, geboren in 1782 in Deventer. Zij is gedoopt op 15-12-1782 in Deventer. Warnera is overleden op 16-09-1784 in Deventer, 1 of 2 jaar oud.
10 Warnera Wilhelmina van Doorninck, geboren in 1784 in Deventer. Zij is gedoopt op 15-09-1784 in Deventer. Warnera is overleden op 29-06-1812 in Amsterdam, 27 of 28 jaar oud. Warnera trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-08-1808 in Deventer met Willem Hendrick Budde, ongeveer 24 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1784 in Deventer, zoon van Henric Budde en Gesina Margaretha Grim. Willem is overleden op 11-04-1874 in Enschede, ongeveer 90 jaar oud [bron: Aktenr 41]. Willem trouwde later op 13-10-1819 in Utrecht [bron: Aktenr 201] met Charlotta Christina van Beek (1796-1871).
11 Johanna Elardina Adriana van Doorninck, geboren in 1786 in Deventer. Zij is gedoopt op 08-09-1786 in Deventer. Johanna is overleden op 24-10-1862 in Spankeren (Gem. Rheden), 75 of 76 jaar oud. Johanna trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 30-03-1814 in Deventer [bron: Aktenr 1] met Paulus Statius Reinier van Hooff, 27 jaar oud. Paulus is geboren op 14-04-1786, zoon van Hermanus van Hooff en Maria Louisa Feriet. Paulus is overleden op 01-03-1865 in Spankeren (Gem. Rheden), 78 jaar oud [bron: aaktenr 42].
Beroep:
Adjudant van de prins
VII-f Gerrit Doornink (Willems) is geboren in 1769 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Willem Doornink (Gerrits) (zie VI-f) en Heiltjen Kiesebrink (Hendriks). Hij is gedoopt op 08-01-1769 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 15-08-1828 in Vorchten (Gem. Heerde), 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenr 33].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 08-05-1803 in Vorchten (Gem. Heerde) met Derkje van Marle (Gerrits), 29 of 30 jaar oud. Derkje is geboren in 1773 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Gerrit van Marle (Derks) en Janna Berghuis (Cornelissen). Zij is gedoopt op 07-11-1773 in Vorchten (Gem. Heerde). Derkje is overleden op 02-11-1838 in Vorchten (Gem. Heerde), 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr 77].
Kinderen van Gerrit en Derkje:
1 Willem Doornink (Gerrits), geboren in 1804 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VIII-d.
2 Janna Doornink (Gerrits), geboren in 1805 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 21-07-1805 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden op 03-05-1852 in Wijhe, 46 of 47 jaar oud [bron: Aktenr 33]. Janna trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 12-07-1823 in Heerde [bron: Aktenr 22] met Johannes Strunk, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1799 in Olst, zoon van Johannes Strunk en Hendrikjen Bru(i)ninks. Johannes is overleden op 27-03-1847 in Wijhe, 47 of 48 jaar oud [bron: Aktenr 35].
Beroep:
Molenaar/Koopman
3 Heilena Doornink (Gerrits), geboren in 1809 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 12-03-1809 in Vorchten (Gem. Heerde). Heilena is overleden op 09-10-1835 in Wijhe, 25 of 26 jaar oud [bron: Aktenr 48]. Heilena trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 23-11-1832 in Heerde [bron: Aktenr 15] met Gerlag Jan van Gendt, 18 of 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Heilena en Gerlag was de volgende getuige aanwezig: Berend Boeve en Jan van Ark (bakker) en Willem van Zomeren en Johannes Dikkeschei. Gerlag is geboren in 1813 in Douai (F), zoon van Fredrik Willem van Gendt en Antonia Maria Thirion. Gerlag is overleden op 12-10-1877 in Oosterhout, 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenr 172]. Gerlag trouwde later op 25-10-1837 in Wijhe met Jacomina Voorhorst (1814-1862). Gerlag trouwde later na 1862 met Cornelia de Vos.
VIII-a Willem Doornink (Gerrits) is geboren op 09-10-1795 in Marle (Gem. Wijhe), zoon van Gerrit Doornink (Stevens) (zie VII-b) en Maria Doornink (Willems) (zie VI-f,2). Hij is gedoopt op 18-10-1795 in Wijhe. Willem is overleden op 16-03-1871 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Willighagen en Jan Middelink (kanaalarbeider).
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 18-06-1825 in Heerde [bron: Aktenr 14] met Barta Mulder, 27 jaar oud. Barta is geboren op 25-10-1797 in Heerde, dochter van Lambert Mulder en Aaltje Maten. Barta is overleden op 24-06-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde), 62 jaar oud [bron: Aktenr 82].
Kinderen van Willem en Barta:
1 Gerrit Doornink, geboren op 01-08-1826 in Heerde. Volgt IX-a.
2 Aaltje Doornink, geboren op 03-02-1828 in Heerde [bron: Aktenr 13]. Aaltje is overleden op 31-12-1893 in Heerde, 65 jaar oud (oorzaak: paralysis cordis, hartverlamming) [bron: Aktenr 120]. Aaltje trouwde, 33 jaar oud, op 04-05-1861 in Heerde [bron: Aktenr 19] met Willem Drost, 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Doornink (broer van de bruid) en Hendrik Post en Jan van Doesburg (hoofdonderwijzer+neef van de bruidegom) en Johannes Marinus Pretto (hulponderwijzer). Willem is geboren op 20-07-1818 in Epe [bron: Aktenr 58], zoon van Lammert Drost en Hendrikje Brummel. Willem is overleden op 12-05-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud [bron: Aktenr 40].
3 Lambert Doornink, geboren op 07-02-1830 in Heerde. Volgt IX-b.
4 Hendrik Doornink, geboren op 01-12-1831 om 07:00 in Heerde [bron: Aktenr 88]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan van Leeuwen (Gerrits) (koopman) en Jan van Ark (broodbakker). Hendrik is overleden op 31-12-1899 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 jaar oud (oorzaak: paralysis cordis, hartverlamming) [bron: Aktenr 118]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Arend Boeve (landbouwer) en Lubbert IJzerman (landbouwer). Hendrik bleef ongehuwd.
5 Maria Doornink, geboren op 10-11-1833 in Heerde [bron: Aktenr 124]. Maria is overleden op 06-07-1888 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 54 jaar oud (oorzaak: oedema pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr 80]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Mannes IJzerman (visscher) en Willem Blok. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 26-01-1867 in Heerde [bron: Aktenr 3] met Hermen Mooij, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Hermen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Mooij (broer van de bruidegom) en Lammert Doornink (broer van de bruid) en Aart van de Put (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Hermen is geboren op 26-02-1841 in Apeldoorn [bron: Aktenr 53], zoon van Derk Mooij en Aaltje de Ronde. Hermen is overleden op 23-02-1918 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr 16].
Beroep:
Schoenmaker
6 Steven Doornink, geboren op 17-05-1836 in Heerde. Volgt IX-c.
7 NN Doornink, levenloos geboren dochter, geboren op 20-11-1838 in Heerde [bron: Aktenr 83].
VIII-b Martinus van Doorninck is geboren in 1775 in Deventer, zoon van Mr Damiaen Joan van Doorninck (zie VII-e) en Wilhelmina Elisabeth Mechteld Vijfhuis (Adams). Hij is gedoopt op 27-07-1775 in Deventer. Martinus is overleden op 07-06-1837 in Deventer, 61 of 62 jaar oud [bron: Aktenr 263].
Notitie bij Martinus: Lid van de stedelijke regering van Deventer 1798, lid Provinciale Staten van Overijssel 1820-1824, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1824-1827, burgemeester van Deventer 1831-1837
Beroep:
Burgemeester
Martinus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 28-07-1805 in Deventer met Adriana Maria Lamberts, 19 jaar oud. Adriana is geboren op 30-07-1785 in Deventer, dochter van Jan Lamberts en Johanna van Duuren. Zij is gedoopt op 03-08-1785 in Deventer. Adriana is overleden op 20-12-1857 in Olst, 72 jaar oud [bron: Aktenr 39].
Kinderen van Martinus en Adriana:
1 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 14-07-1807 in Deventer. Volgt IX-d.
2 Jan van Doorninck, geboren op 10-09-1809 in Deventer. Jan is overleden op 22-03-1869 in Zwolle, 59 jaar oud [bron: Aktenr 161]. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Provinciaal archivaris
3 Martinus van Doorninck, geboren op 08-02-1813 in Deventer. Volgt IX-e.
4 Johanna Geertui van Doorninck, geboren op 27-09-1815 in Deventer [bron: Aktenr 337]. Johanna is overleden op 11-10-1902 in Olst, 87 jaar oud [bron: Aktenr 98]. Johanna bleef ongehuwd.
5 Werner Willem van Doorninck, geboren op 18-04-1818 in Deventer [bron: Aktenr 102]. Werner is overleden op 27-10-1856 in Utrecht, 38 jaar oud [bron: Aktenr 1151].
Notitie bij Werner: Heeft op de Heiligeweg 41 in Amsterdam gewoond
6 Wilhelmina Elisabeth Mechteld van Doorninck, geboren in 1821 in Deventer. Wilhelmina is overleden op 10-06-1845 in Olst, 23 of 24 jaar oud [bron: Aktenr 41].
7 Antonius Garrit Nicolaas van Doorninck, geboren op 09-01-1824 in Deventer [bron: Aktenr 12]. Antonius is overleden op 12-01-1824 in Deventer, 3 dagen oud [bron: Aktenr 19].
8 NN van Doorninck, levenloos geboren zoon, geboren op 09-01-1824 in Deventer [bron: Aktenr 13].
VIII-c Adam van Doorninck is geboren op 10-07-1777 in Deventer, zoon van Mr Damiaen Joan van Doorninck (zie VII-e) en Wilhelmina Elisabeth Mechteld Vijfhuis (Adams). Hij is gedoopt op 13-07-1777 in Deventer. Adam is overleden op 04-10-1846 in Wilp (Gem. Voorst), 69 jaar oud [bron: Aktenr 362].
Notitie bij Adam: Bewoonde de buitenplaats De Roobrugge onder Diepenveen
Beroep:
Ontvanger der stad en lid der provinciale staten
Adam trouwde, 25 jaar oud, op 08-11-1802 in Deventer met Christina Cost, 25 jaar oud. Christina is geboren op 31-08-1777 in Deventer, dochter van Mr. Willem Herman Cost (Willems) en Johanna Aleijda van Doorninck (zie VI-d,5). Christina is overleden op 26-03-1849 in Wilp (Gem. Voorst), 71 jaar oud [bron: Aktenr 37].
Kinderen van Adam en Christina:
1 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 17-05-1803 in Deventer. Damiaen is overleden in 1812 in Deventer, 8 of 9 jaar oud.
2 Johanna Aleida van Doorninck, geboren op 15-08-1804 in Deventer. Johanna is overleden op 20-04-1878 in Twello (Gem. Voorst), 73 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 28-11-1828 in Deventer [bron: Aktenr 117] met Hermanus Lodewijk van Hooff, 26 jaar oud. Hermanus is geboren op 22-09-1802 in ’s Gravenhage. Hermanus is overleden op 31-12-1868 in Voorst (Gld), 66 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Beroep:
Luitenant
3 Willem Herman van Doorninck, geboren op 24-10-1805 in Deventer. Willem is overleden op 26-02-1806 in Deventer, 4 maanden oud.
4 Willem Herman Cost van Doorninck, geboren op 04-09-1807 in Deventer. Volgt IX-f.
5 Wilhelmina Elisabeth Mechteld van Doorninck, geboren op 28-11-1808 in Deventer. Wilhelmina is overleden op 28-11-1809 in Deventer, 1 jaar oud.
6 Martinus van Doorninck, geboren op 27-01-1810 in Deventer. Volgt IX-g.
7 Wilhelmina Elisabeth Mechteld van Doorninck, geboren op 22-10-1812 in Deventer [bron: Aktenr 321]. Wilhelmina is overleden op 25-01-1881 in Zutphen, 68 jaar oud [bron: Aktenr 28]. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 21-06-1838 in Deventer [bron: Aktenr 65] met Reinier Wilhelm Tadama, 27 jaar oud. Reinier is geboren op 20-11-1810 in Amsterdam, zoon van Reinier Wilhelm Tadema en Christina Elisabeth van Loghem. Reinier is overleden.
Beroep:
Advocaat
8 Damiaen Joan van Doorninck, geboren in 1814 in Deventer. Damiaen is overleden op 28-02-1816 in Deventer, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 68].
9 Barbara Sara van Doorninck, geboren op 04-01-1816 in Deventer [bron: Aktenr 6]. Barbara is overleden op 29-02-1816 in Deventer, 1 maand oud [bron: Aktenr 69].
10 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 14-12-1816 in Deventer. Volgt IX-h.
11 Joan Wilhelm van Doorninck, geboren op 12-11-1818 in Deventer [bron: Aktenr 289]. Joan is overleden op 25-02-1819 in Deventer, 3 maanden oud [bron: Aktenr 46].
12 Barbara Sara van Doorninck, geboren op 12-01-1820 in Deventer [bron: Aktenr 17]. Barbara is overleden op 30-01-1892 in Zutphen, 72 jaar oud [bron: Aktenr 58]. Barbara trouwde, 30 jaar oud, op 06-07-1850 in Zutphen [bron: Aktenr 64] met Bernard Andreas Roelvink, 35 jaar oud. Bernard is geboren op 20-10-1814 in Winterswijk [bron: Aktenr 171], zoon van Jan Berend Roelvink en Catharina Becking. Bernard is overleden op 22-05-1893 in Winterswijk, 78 jaar oud [bron: Aktenr 84].
Beroep:
Griffier
13 Joan Wilhelm van Doorninck, geboren op 19-04-1822 in Deventer. Volgt IX-i.
14 Jan Alexander van Doorninck, geboren op 31-10-1823 in Deventer. Volgt IX-j.
VIII-d Willem Doornink (Gerrits) is geboren in 1804 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Doornink (Willems) (zie VII-f) en Derkje van Marle (Gerrits). Hij is gedoopt op 08-01-1804 in Vorchten (Gem. Heerde). Willem is overleden op 13-09-1890 om 06:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 85 of 86 jaar oud (oorzaak: paralysis cerebri, hersenverlamming) [bron: Aktenr 85]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Broekhuis en Hendrik Willem van Werven.
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 29-12-1836 in Oldebroek [bron: Aktenr 30] met Barta van Werven, 28 jaar oud. Barta is geboren op 17-02-1808 in Hattem, dochter van Hendrik van Werven (Jans) en Geesje Blaauw (Jans). Zij is gedoopt op 21-02-1808 in Hattem. Barta is overleden op 12-08-1878 om 13:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr 83]. Bij de overlijdensaangifte van Barta was de volgende getuige aanwezig: Peter Toorn en Willem van Rijssen.
Kinderen van Willem en Barta:
1 Gerrit Doornink, geboren op 05-03-1838 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IX-k.
2 Hendrik Doornink, geboren op 02-08-1839 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IX-l.
3 Derkje Doornink, geboren op 16-07-1841 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 74]. Derkje is overleden op 29-09-1924 in Kampen, 83 jaar oud [bron: Aktenr 190]. Derkje trouwde, 30 jaar oud, op 07-04-1872 in Heerde [bron: Aktenr 14] met Hermen Post Greve, 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derkje en Hermen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Doornink (broer van de bruid) en Jan van Lohuizen (smid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Jacobus van Meekeren (commies ter secretarie). Hermen is geboren in 1842 in Vollenhove, Ambt, zoon van Antonie Greve en Jentje Post. Hermen is overleden op 25-12-1904 in IJsselmuiden, 61 of 62 jaar oud [bron: Aktenr 50].
Notitie bij Hermen: Weduwnaar van Hilligje Tissingh
Beroep:
Landbouwer
4 Gerrit Jan Doornink, geboren op 05-07-1843 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IX-m.
5 Heilena Doornink, geboren op 04-03-1845 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36]. Heilena is overleden op 22-11-1917 in Utrecht, 72 jaar oud [bron: Aktenr 539]. Heilena trouwde, 33 jaar oud, op 10-08-1878 in Heerde [bron: Aktenr 30] met Gradus Muijderman, 44 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Heilena en Gradus was de volgende getuige aanwezig: Bernard Muijderman (broer van de bruidegom) en Gerhard Willem Frijlink (zwager van de bruidegom) en Gerrit en Hendrik Doornink (broers van de bruid). Gradus is geboren op 27-10-1833 in Zwolle [bron: Aktenr 390], zoon van Jan Muijderman en Elisabeth Schrörlucke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1833. Gradus is overleden op 01-04-1892 in Zwolle, 58 jaar oud [bron: Aktenr 298].
Beroep:
Smid
6 Gijsje Doornink, geboren op 19-09-1846 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105]. Gijsje is overleden op 26-09-1901 in Wijhe, 55 jaar oud [bron: Aktenr 68]. Gijsje trouwde, 45 jaar oud, op 05-03-1892 in Heerde [bron: Aktenr 9] met Willem van Dijk, 39 of 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gijsje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van Dijk en Gerrit en Hendrik en Gerrit Jan Doornink (alle drie broers van de bruid). Willem is geboren in 1852 in Wijhe, zoon van Albert van Dijk en Jennigjen Logtenberg. Willem is overleden op 16-04-1925 in Wijhe, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenr 23].
IX-a Gerrit Doornink is geboren op 01-08-1826 in Heerde [bron: Aktenr 76], zoon van Willem Doornink (Gerrits) (zie VIII-a) en Barta Mulder. Gerrit is overleden op 16-04-1897 om 22:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 70 jaar oud (oorzaak: paralysis cordis, hartverlamming) [bron: Aktenr 47]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Pleiter (arbeider) en Harmen Bosman (landbouwer).
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 26-02-1853 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Hilligje Post, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Hilligje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Post (broer van de bruid) en Lammert Doornink (broer van de bruidegom) en Richard Burgemeister en Everhard Elias Burgemeister. Hilligje is geboren op 15-12-1824 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107], dochter van Jacob Post en Hendrika Logtenberg. Hilligje is overleden op 24-06-1891 om 15:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 66 jaar oud (oorzaak: anaemia perniciosa, bloedarmoede) [bron: Aktenr: 73]. Bij de overlijdensaangifte van Hilligje was de volgende getuige aanwezig: Klaas van Dijk en Egbert van Marle.
Kinderen van Gerrit en Hilligje:
1 Bartje Doornink, geboren op 23-05-1854 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70]. Bartje is overleden op 07-08-1891 in Wijhe, 37 jaar oud [bron: Aktenr 59]. Bartje trouwde, 24 jaar oud, op 26-10-1878 in Wijhe [bron: Aktenr 27] met Jan Zandbergen, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1852 in Wijhe, zoon van Martinus Johannes Zandbergen en Willemina Wagenvoorde. Jan is overleden op 30-04-1902 in Wijhe, 49 of 50 jaar oud [bron: Aktenr 40]. Jan trouwde later op 17-11-1894 in Wijhe [bron: Aktenr 29] met Bartha Wilhelmina Doornink (1864-1935), zie IX-c,1.
Beroep:
Huisschilder
2 Jacob Doornink, geboren op 24-12-1855 in Heerde (buurtschap de Werven). Volgt X-a.
3 Willempje Doornink, geboren op 05-06-1863 om 16:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 77]. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Rutger van Marle en Jan Hendriks (veldwachter). Willempje is overleden op 16-08-1873 in Vorchten (Gem. Heerde), 10 jaar oud [bron: Aktenr 86].
IX-b Lambert Doornink is geboren op 07-02-1830 in Heerde [bron: Aktenr 16], zoon van Willem Doornink (Gerrits) (zie VIII-a) en Barta Mulder. Lambert is overleden op 07-12-1903 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 73 jaar oud [bron: Aktenr 123]. Bij de overlijdensaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Triest (arbeider) en Gerrit van de Vosse (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Lambert trouwde, 31 jaar oud, op 04-05-1861 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Hendrika Post, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 27-11-1836 om 22:00 in Heerde [bron: Aktenr 125], dochter van Jacob Post en Hendrika Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Palm en Lambert Post. Hendrika is overleden op 29-10-1907 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr 77]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Berend van den Berg (arbeider) en Lubbert IJzerman (arbeider).
Kinderen van Lambert en Hendrika:
1 Bartje Doornink, geboren op 10-08-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 106]. Bartje is overleden op 27-04-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde), 30 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis, longtuberculose) [bron: Aktenr 42].
2 Hendrika Doornink, geboren op 10-02-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 21]. Hendrika is overleden op 13-05-1915 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 50 jaar oud [bron: Aktenr 62]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jacob Meijer (arbeider) en Klaas van Olst (arbeider). Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1894 in Heerde [bron: Aktenr: 16] met Hendrik Herman Liefers, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 29-05-1863 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 68], zoon van Hendrik Liefers en Hermpjen IJzerman. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Berend Docter en Egbert Schipper. Hendrik is overleden op 19-06-1941 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr: 65]. Hendrik trouwde later op 22-06-1918 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Maria Slijkhuis (geb. 1880).
Beroep:
Landbouwer
3 Willem Doornink, geboren op 25-03-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-b.
4 Jacob Doornink, geboren op 25-08-1869 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 113]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Aart van de Put (veldwachter). Jacob is overleden op 24-03-1896 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 26 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis, longtuberculose) [bron: Aktenr 32]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Arend Boeve (landbouwer) en Jacobus Pleiter (veldwachter).
Beroep:
Timmerman
5 Hendrik Doornink, geboren op 08-01-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-c.
IX-c Steven Doornink is geboren op 17-05-1836 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 64], zoon van Willem Doornink (Gerrits) (zie VIII-a) en Barta Mulder. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (broodbakker) en Johannes Dikkeschei. Steven is overleden op 02-02-1900 in Epe, 63 jaar oud [bron: Aktenr 36].
Beroep:
Bakkersknecht
Steven trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1863 in Heerde [bron: Aktenr 16] met Gerritje van Norel, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Steven en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Lammert Doornink (broer van de bruidegom) en Timen van Ark (neef van de bruidegom) en Daniel Docter (tuinman) en Marinus Patto (hulponderwijzer). Gerritje is geboren op 01-10-1833 in Epe [bron: Aktenr 148], dochter van Hendrik van Norel (Lubberts) en Maria van Essen (Gerrits). Gerritje is overleden op 01-12-1922 in Epe, 89 jaar oud [bron: Aktenr 150].
Kinderen van Steven en Gerritje:
1 Bartha Wilhelmina Doornink, geboren op 26-05-1864 in Epe [bron: Aktenr 111]. Bartha is overleden op 27-05-1935 in Epe, 71 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Bartha trouwde, 30 jaar oud, op 17-11-1894 in Wijhe [bron: Aktenr 29] met Jan Zandbergen, 41 of 42 jaar oud. Jan is geboren in 1852 in Wijhe, zoon van Martinus Johannes Zandbergen en Willemina Wagenvoorde. Jan is overleden op 30-04-1902 in Wijhe, 49 of 50 jaar oud [bron: Aktenr 40]. Jan is weduwnaar van Bartje Doornink (1854-1891), met wie hij trouwde op 26-10-1878 in Wijhe [bron: Aktenr 27], zie IX-a,1.
Beroep:
Huisschilder
2 Hendrik Marinus Doornink, geboren op 19-11-1867 in Epe [bron: Aktenr 211]. Hendrik is overleden op 05-03-1947 in Wijhe, 79 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
Bakker
3 Steven Doornink, geboren op 26-03-1871 in Epe [bron: Aktenr 63]. Steven is overleden op 03-10-1871 in Epe, 6 maanden oud [bron: Aktenr 157].
4 Willem Doornink, geboren in 04-1871 in Epe. Willem is overleden op 08-09-1871 in Epe, 5 maanden oud [bron: Aktenr 138].
5 Wilhelmina Stephina Doornink, geboren op 07-09-1872 in Epe [bron: Aktenr 172]. Wilhelmina is overleden op 05-11-1879 in Epe, 7 jaar oud [bron: Aktenr 189].
IX-d Damiaen Joan van Doorninck is geboren op 14-07-1807 in Deventer, zoon van Martinus van Doorninck (zie VIII-b) en Adriana Maria Lamberts. Damiaen is overleden op 28-03-1873 in Deventer, 65 jaar oud [bron: Aktenr 146].
Beroep:
Agent rijkskassier en Wethouder
Damiaen trouwde, 27 jaar oud, op 09-10-1834 in Deventer [bron: Aktenr 81] met Petronella Willemina Lucretia Rauwerts Tichler, 29 jaar oud. Petronella is geboren op 15-08-1805 in Kampen, dochter van Jan Izaä Rauwerts Tichler en Hendrika Sara Lamberts. Petronella is overleden op 08-01-1843 in Deventer, 37 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Kinderen van Damiaen en Petronella:
1 Martinus van Doorninck, geboren op 28-10-1837 in Deventer. Volgt X-d.
2 Jan Izaak van Doorninck, geboren op 27-03-1840 in Deventer. Volgt X-e.
IX-e Martinus van Doorninck is geboren op 08-02-1813 in Deventer, zoon van Martinus van Doorninck (zie VIII-b) en Adriana Maria Lamberts. Martinus is overleden op 07-11-1867 in Gouda, 54 jaar oud [bron: Aktenr 626]. Hij is begraven in Gouda (Oude begraafpl.).
Beroep:
Luitenant-kolonel der infanterie
Martinus trouwde, 33 jaar oud, op 01-10-1846 in Breda [bron: Aktenr 67] met Suzanna Maria Johanna Francisca Elizabeth de Man, 23 jaar oud. Suzanna is geboren op 30-12-1822 in Gennep (Nbr), dochter van Theodoor de Man en Aletta Berens. Suzanna is overleden op 04-03-1907 in Olst, 84 jaar oud [bron: Aktenr 32].
Kind van Martinus en Suzanna:
1 Martinus van Doorninck, geboren op 26-07-1847 in Breda. Volgt X-f.
IX-f Willem Herman Cost van Doorninck is geboren op 04-09-1807 in Deventer, zoon van Adam van Doorninck (zie VIII-c) en Christina Cost. Willem is overleden op 28-05-1868 in Markelo, 60 jaar oud [bron: Aktenr 43].
Beroep:
Wijnkoper
Willem trouwde, 30 jaar oud, op 24-11-1837 in Groningen [bron: Aktenr 231] met Godertine Alexandrine Gerardine Philippine van Hoëvell, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 03-04-1855. Godertine is geboren op 16-08-1815 in Delfzijl. Godertine is overleden.
Kinderen van Willem en Godertine:
1 Christina Rudolphine van Doorninck, geboren in 09-1838 in Deventer. Christina is overleden op 04-10-1838 in Deventer, 1 maand oud [bron: Aktenr 356].
2 Emerence Luthera Issabella van Doorninck, geboren op 02-12-1841 in Deventer [bron: Aktenr 448]. Emerence is overleden. Emerence:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 19-06-1865 in Groningen [bron: Aktenr 169] met Jan Pieter Bredius, 23 jaar oud. Jan is geboren op 27-07-1841 in Dordrecht [bron: Aktenr 494], zoon van Jan Pieter Bredius en Jacoba Cornelia van Dorsser. Jan is overleden vóór 1887, ten hoogste 46 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 29-09-1887 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.24 fol. 25v] met Maurits Leonard Hageman, ongeveer 58 jaar oud. Maurits is geboren omstreeks 1829 in Zutphen, zoon van Franz Wilhelm Hageman en Margrita ten Cate. Maurits is overleden op 16-04-1906 in Hees (Nbr), ongeveer 77 jaar oud [bron: Aktenr 307].
Notitie bij Maurits: Weduwnaar van Hester Francisca Antonia van Westerhoven. Weduwe van Jan Pieter Bredius.
Beroep:
Toonkunstenaar
IX-g Martinus van Doorninck is geboren op 27-01-1810 in Deventer, zoon van Adam van Doorninck (zie VIII-c) en Christina Cost. Martinus is overleden op 04-05-1857 in Deventer, 47 jaar oud [bron: Aktenr 177].
Beroep:
Rechter
Martinus trouwde, 41 jaar oud, op 08-05-1851 in Arnhem [bron: Aktenr 82] met Maria Antonia Everwijn, 26 jaar oud. Maria is geboren op 20-12-1824 in Voorthuizen (Gem. Barneveld), dochter van Arnoldus Lukas Everwijn en Anna Elisabeth van de Wijnpersse. Maria is overleden op 18-01-1906 in Arnhem, 81 jaar oud [bron: Aktenr 53]. Maria trouwde later op 09-08-1861 in Deventer [bron: Aktenr 82] met Hendrik van Loghem (geb. ±1808).
Kinderen van Martinus en Maria:
1 Adam van Doorninck, geboren op 10-05-1852 in Deventer. Volgt X-g.
2 Elisabeth van Doorninck, geboren op 16-03-1854 in Deventer [bron: Aktenr 123]. Elisabeth is overleden op 26-12-1881 in Deventer, 27 jaar oud [bron: Aktenr 472]. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1875 in Deventer [bron: Aktenr 118] met Alexander Julius Boreel de Mauregnault, 32 jaar oud. Alexander is geboren op 13-11-1842 in Oldenzaal [bron: Aktenr 88], zoon van Jacobus Johannes Boreel de Mauregnault en Hendrika Johanna Zweers. Alexander is overleden op 13-01-1885 in Lochem, 42 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Alexander trouwde later op 16-04-1884 in Nijmegen [bron: Aktenr 42] met Anna Gijsbertha van Doorninck (1854-1936), zie IX-j,2.
Beroep:
Eerste luitenant
3 Christina van Doorninck, geboren op 12-01-1856 in Deventer [bron: Aktenr 18]. Christina is overleden op 29-11-1856 in Deventer, 10 maanden oud [bron: Aktenr 389].
IX-h Damiaen Joan van Doorninck is geboren op 14-12-1816 in Deventer [bron: Aktenr 374], zoon van Adam van Doorninck (zie VIII-c) en Christina Cost. Damiaen is overleden op 04-04-1858 in Zutphen, 41 jaar oud [bron: Aktenr 216].
Notitie bij Damiaen: Heeft op de Prinsengracht 26 in Amsterdam gewoond
Beroep:
2e Luitenant Bij het 2e Reg. D
Damiaen trouwde, 27 jaar oud, op 28-03-1844 in Haarlem [bron: Aktenr 36] met Jkvr Quirina Catharina Rendorp, 24 jaar oud. Jkvr is geboren op 25-07-1819 in Haarlem, dochter van Jhr. Pieter Nicolaas Rendorp en Catharina Druijvesteijn. Jkvr is overleden op 06-10-1906 in Bennebroek, 87 jaar oud [bron: Aktenr 846].
Kinderen van Damiaen en Jkvr:
1 Christina van Doorninck, geboren op 09-01-1845 in Deventer. Christina is overleden.
Notitie bij Christina: Heeft op de Singel 431 in Amsterdam gewoond
Christina trouwde, 43 jaar oud, op 13-06-1888 in Haarlem [bron: Aktenr 141] met Arthur Heinrich von Kracht, ongeveer 54 jaar oud. Arthur is geboren omstreeks 1834 in Mariënberg (Dld). Arthur is overleden.
Beroep:
Directeur der hooggrafelijke stollbergsche stoeterij
2 Pieter Nicolaas van Doorninck, geboren op 24-09-1849 in Utrecht. Volgt X-h.
3 Julius Oscar van Doorninck, geboren in 1854 in ’s Gravenhage. Julius is overleden op 07-06-1875 in Haarlem, 20 of 21 jaar oud [bron: Aktenr 476].
4 Adam van Doorninck, geboren op 27-11-1856 in Arnhem. Volgt X-i.
IX-i Joan Wilhelm van Doorninck is geboren op 19-04-1822 in Deventer, zoon van Adam van Doorninck (zie VIII-c) en Christina Cost. Joan is overleden op 24-08-1870 in Zutphen, 48 jaar oud [bron: Aktenr 328].
Beroep:
Advocaat
Joan trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1847 in Zutphen [bron: Aktenr 42] met Rinske Scheltinga Spree, 29 jaar oud. Rinske is geboren op 04-07-1817 in Sneek, dochter van David Scheltinga Spree en Geertruida Feenstra. Rinske is overleden op 05-03-1902 in Dieren, 84 jaar oud [bron: Aktenr 56].
Kinderen van Joan en Rinske:
1 NN van Doorninck, levenloos geboren kind, geboren op 03-07-1848 in Zutphen [bron: Aktenr 222].
2 Geertruida Willemina Frederica van Doorninck, geboren op 31-05-1849 in Zutphen [bron: Aktenr 189]. Geertruida is overleden op 30-06-1850 in Eefde (Gem. Gorssel), 1 jaar oud [bron: Aktenr 39].
3 Adam Werner Willem van Doorninck, geboren op 31-05-1849 in Zutphen [bron: Aktenr 188]. Adam is overleden op 23-11-1849 in Zutphen, 5 maanden oud [bron: Aktenr 305].
4 Geertruida Willemina Henriette van Doorninck, geboren op 20-04-1852 in Zutphen [bron: Aktenr 140]. Geertruida is overleden op 15-07-1931 in Zutphen, 79 jaar oud [bron: Aktenr 171]. Geertruida bleef ongehuwd.
5 Adam Joan Wilhelm van Doorninck, geboren op 24-12-1854 in Zutphen. Volgt X-j.
6 Martinus Wouter van Doorninck, geboren op 30-09-1857 in Zutphen. Volgt X-k.
7 Anna Maria Willemine Frederike van Doorninck, geboren op 30-09-1859 in Zutphen [bron: Aktenr 3600]. Anna is overleden op 30-05-1931 in Hontenisse (Zld), 71 jaar oud [bron: Aktenr 26]. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1885 in Zutphen [bron: Aktenr 15] met Baron Karel Jan André Guyon Collot d’ Escury, 52 jaar oud. Baron is geboren op 23-01-1833 in Leiden, zoon van Baron Hendrik Adolf André Guyon Collot d’ Escury en Sara Hendrina Beeckman. Baron is overleden op 20-08-1893 in Wildungen (Dld), 60 jaar oud.
8 David Christiaan Joan van Doorninck, geboren op 28-08-1862 in Zutphen [bron: Aktenr 275]. David is overleden op 22-09-1939 in Zutphen, 77 jaar oud [bron: Aktenr 225]. David bleef ongehuwd.
IX-j Jan Alexander van Doorninck is geboren op 31-10-1823 in Deventer [bron: Aktenr 381], zoon van Adam van Doorninck (zie VIII-c) en Christina Cost. Jan is overleden op 23-02-1880 in Nijmegen, 56 jaar oud [bron: Aktenr 153].
Beroep:
Kapitein ter koopvaardij
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1850 in Nijmegen [bron: Aktenr 113] met Wilhelmina Catharina van Ellekom, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 29-12-1826 in Nijmegen, dochter van Johannes van Ellekom en Anna Gijsberta Smits. Wilhelmina is overleden op 01-01-1892 in Nijmegen, 65 jaar oud [bron: Aktenr 003].
Kinderen van Jan en Wilhelmina:
1 Christina van Doorninck, geboren op 24-11-1851 in Nijmegen [bron: Aktenr 621]. Christina is overleden op 23-01-1941 om 17:00 in ’s Gravenhage, 89 jaar oud [bron: Aktenr 208]. Christina bleef ongehuwd.
2 Anna Gijsbertha van Doorninck, geboren op 03-09-1854 in Nijmegen [bron: Aktenr 421]. Anna is overleden op 15-03-1936 om 23:00 in ’s Gravenhage, 81 jaar oud [bron: Aktenr 1078]. Anna:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 16-04-1884 in Nijmegen [bron: Aktenr 42] met Alexander Julius Boreel de Mauregnault, 41 jaar oud. Alexander is geboren op 13-11-1842 in Oldenzaal [bron: Aktenr 88], zoon van Jacobus Johannes Boreel de Mauregnault en Hendrika Johanna Zweers. Alexander is overleden op 13-01-1885 in Lochem, 42 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Alexander is weduwnaar van Elisabeth van Doorninck (1854-1881), met wie hij trouwde op 14-10-1875 in Deventer [bron: Aktenr 118], zie IX-g,2.
Beroep:
Eerste luitenant
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 03-09-1896 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1071] met Adam van Hooff, 57 of 58 jaar oud. Adam is geboren in 1838, zoon van Hermanus Lodewijk van Hooff en Johanna Aleida van Doorninck (zie VIII-c,2). Adam is overleden op 05-10-1917 in Twello (Gem. Voorst), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 147].
Notitie bij Adam: Vorige partner: Maria Elizabeth Josijna de Josselin de Jong
Beroep:
Hoofdingenieur van Rijkswaterstaat
3 Johanna Elisabeth van Doorninck, geboren op 20-02-1856 in Nijmegen [bron: Aktenr 99]. Johanna is overleden op 30-12-1926 in Nijmegen, 70 jaar oud [bron: Aktenr 769]. Johanna bleef ongehuwd.
4 Adam van Doorninck, geboren op 03-03-1858 in Hees (Gem. Nijmegen) [bron: Aktenr 131]. Adam is overleden op 02-12-1918 in Bloemendaal (NH), 60 jaar oud [bron: Aktenr 291].
Notitie bij Adam: Heeft op de Marnixkade 6 in Amsterdam gewoond
Adam bleef ongehuwd.
5 Johannes van Doorninck, geboren op 27-01-1860 in Nijmegen [bron: Aktenr 57]. Johannes is overleden in 12-1910 in Chicago (USA), 50 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Heeft op de Wijde Gasthuismolensteeg 1 in Amsterdam gewoond
6 Jan Alexander van Doorninck, geboren op 16-03-1861 in Nijmegen [bron: Aktenr 151]. Jan is overleden in 1892, 30 of 31 jaar oud.
7 Martinus van Doorninck, geboren op 19-05-1862 in Hees (Gem. Nijmegen). Volgt X-l.
8 Geertruida van Doorninck, geboren op 09-09-1863 in Hees (Gem. Nijmegen) [bron: Aktenr 546]. Zij is gedoopt op 09-09-1863 in Nijmegen. Geertruida is overleden op 19-05-1948 in Rotterdam, 84 jaar oud. Geertruida trouwde, 22 jaar oud, op 18-08-1886 in Nijmegen [bron: Aktenr 141] met Albert Meursinge, 29 jaar oud. Albert is geboren op 12-03-1857 in Breda, zoon van Johannes Hendrik Meursinge en Geertruida Maria van Nouhuijs. Albert is overleden op 01-02-1933 in Nijmegen, 75 jaar oud [bron: Aktenr 101].
Beroep:
Koopman
9 Damiaen Johan van Doorninck, geboren op 15-09-1864 in Hees (Gem. Nijmegen) [bron: Aktenr 484]. Damiaen is overleden op 28-02-1865 in Abcoude Baambrugge, 5 maanden oud [bron: Aktenr 145].
doornink__gerrit_met_echtgenote_lijsje_strunk_.jpg doornink_gerrit_vorchten.jpg strunk__lijsje.jpg
1 Doornink, Gerrit met echtgenote Lijsje Strunk
2 Doornink Gerrit Vorchten
3 Strunk, Lijsje
IX-k Gerrit Doornink (afb. 1 en 2) is geboren op 05-03-1838 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34], zoon van Willem Doornink (Gerrits) (zie VIII-d) en Barta van Werven. Gerrit is overleden op 27-07-1916 om 04:00 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 81]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jacob Doonink (landbouwer) en Gerrit Jan van Bessen (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Gerrit:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 14-03-1874 in Vollenhove, Ambt [bron: Aktenr 2] met Jansje Greve, 23 of 24 jaar oud. Jansje is geboren in 1850 in Vollenhove, Ambt, dochter van Antonie Greve en Jentje Post. Jansje is overleden op 29-04-1875 in Vorchten (Gem. Heerde), 24 of 25 jaar oud [bron: Aktenr 46].
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 02-05-1877 in Zwolle [bron: Aktenr 46] met Adolfina Muijderman, 32 jaar oud. Adolfina is geboren op 28-12-1844 in Zwolle [bron: Aktenr 1], dochter van Jan Muijderman en Elisabeth Schrörlucke. Adolfina is overleden op 19-10-1880 in Vorchten (Gem. Heerde), 35 jaar oud [bron: Aktenr 102].
(3) trouwde, 44 jaar oud, op 09-09-1882 in Olst [bron: Aktenr 21] met Berendina Bredenoord, 18 of 19 jaar oud. Berendina is geboren in 1863 in Olst, dochter van Johannes Bredenoord en Eva Schokkenkamp. Berendina is overleden op 18-09-1883 om 02:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 19 of 20 jaar oud (oorzaak: paralysis pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr 115]. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Grolleman en Hessel Schipper.
(4) trouwde, 47 jaar oud, op 14-10-1885 in Wijhe [bron: Aktenr 23] met Lijsje Strunk (afb. 3), 26 of 27 jaar oud. Lijsje is geboren in 1858 in Wijhe, dochter van Gerrit Strunk en Aaltje van Marle. Lijsje is overleden op 18-04-1937 in Olst, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 25].
Kind van Gerrit en Jansje:
1 Willem Johan Doornink, geboren op 28-04-1875 om 09:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Albert Fransen en Hendrik Berghorst. Willem is overleden op 30-05-1875 om 08:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenr 65]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Grolleman en Gerrit van Marle.
Kinderen van Gerrit en Lijsje:
2 Gerrit Doornink, geboren op 18-07-1886 om 22:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 90]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Broekhuis en Rutger van Marle. Gerrit is overleden op 28-04-1887 om 14:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenr 38]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Broekhuis en Jacob Doornink.
doornink__lena__ook_lina__gerritdina__gerrits___1888___huwt_gerhard_willem_hendrik__alberts__logtenberg__1881_.jpg logtenberg__gerhard_willem_hendrik__alberts___1881___huwt_lina__ook_lena__gerritdina__gerrits__doornink__1888_.jpg
4 Doornink, Lena [ook Lina] Gerritdina [Gerrits] [1888], huwt Gerhard Willem Hendrik [Alberts] Logtenberg [1881]
5 Logtenberg, Gerhard Willem Hendrik [Alberts] [1881], huwt Lina [ook Lena] Gerritdina [Gerrits] Doornink [1888]
3 Lina Gerritdina Doornink (afb. 4), geboren op 13-03-1888 om 12:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52]. Bij de geboorteaangifte van Lina was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Broekhuis en Willem van Werven. Lina is overleden op 08-03-1956 in Deventer, 67 jaar oud [bron: Aktenr 129]. Lina trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1910 in Olst [bron: Aktenr: 21] met Gerhard Willem Hendrik Logtenberg (afb. 5), 29 jaar oud. Gerhard is geboren op 08-04-1881 in Olst, zoon van Albert Logtenberg en Hendrika Hassink. Gerhard is overleden op 27-08-1928 in Deventer, 47 jaar oud [bron: Aktenr: 51].
Beroep:
Landbouwer
doornink__bartha_aaltje.jpg
6 Doornink, Bartha Aaltje
4 Bartha Aaltje Doornink (afb. 6), geboren op 24-12-1889 om 07:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 176]. Bij de geboorteaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Broekhuis en Jan Boeve (logementhouder). Bartha is overleden. Bartha trouwde, 25 jaar oud, op 16-06-1915 in Heerde [bron: Aktenr 21] met Aalbert Johan Koops, 37 jaar oud. Aalbert is geboren op 05-05-1878 in Oldebroek [bron: Aktenr 58], zoon van Jan Koops en Johanna van Werven. Aalbert is overleden op 19-05-1936 in Oldebroek, 58 jaar oud [bron: Aktenr 49].
Beroep:
Hotelhouder
IX-l Hendrik Doornink is geboren op 02-08-1839 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Willem Doornink (Gerrits) (zie VIII-d) en Barta van Werven. Hendrik is overleden op 05-11-1899 in Heerde, 60 jaar oud [bron: Aktenr 96]. Hendrik trouwde, 51 jaar oud, op 22-11-1890 in Heerde [bron: Aktenr 49] met Anna Schipper, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Anna was de volgende getuige aanwezig: Ernst Proper (schilder) en Jacob Boeve en Warnerius Sleijster (timmerman) en Jan Boeve (logementhouder). Anna is geboren op 02-11-1867 in Epe [bron: Aktenr 201], dochter van Jan Schipper en Lubbigje Marskamp. Anna is overleden op 09-12-1943 in Zutphen, 76 jaar oud [bron: Aktenr 398]. Anna trouwde later na 1899 met Willem Bilderbeek.
Kind van Hendrik en Anna:
1 Willem Doornink, geboren op 01-11-1891 in Heerde (buurtschap de Werven). Volgt X-m.
IX-m Gerrit Jan Doornink is geboren op 05-07-1843 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70], zoon van Willem Doornink (Gerrits) (zie VIII-d) en Barta van Werven. Gerrit is overleden op 03-08-1896 om 22:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 53 jaar oud (oorzaak: paralysis cordis, hartverlamming) [bron: Aktenr 80]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Egbert van Marle (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 44 jaar oud, op 08-09-1887 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 43] met Willempje Kok, 22 jaar oud. Willempje is geboren op 26-02-1865 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 25], dochter van Gerrit Kok en Femmigjen van Dijk. Willempje is overleden op 02-03-1941 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr 35].
Kinderen van Gerrit en Willempje:
1 Willemina Doornink, geboren op 23-08-1888 om 01:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 139]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Doornink en Jan Boeve (logementhouder). Willemina is overleden op 21-02-1889 om 22:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 5 maanden oud (oorzaak: paralysis pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr 23]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Kornelis van Dijk en Jan Broekhuis.
2 Willem Doornink, geboren op 27-11-1889 om 15:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 168]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Warner van Leeuwen (landbouwer) en Jan Wonink (timmerman). Willem is overleden op 28-05-1964 om 00:15 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenr 29]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Liefers (landbouwer). Willem bleef ongehuwd.
doornink__fenna.jpg
7 Doornink, Fenna
3 Fenna Doornink (afb. 7), geboren op 05-06-1893 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 84]. Fenna is overleden op 10-09-1973 in Oldebroek, 80 jaar oud. Fenna trouwde, 29 jaar oud, op 26-04-1923 in Oldebroek met Egbert Jan Fikse, 25 jaar oud. Egbert is geboren op 26-01-1898 in Oldebroek [bron: Aktenr 24], zoon van Tijmen Fikse en Gerritje Hijmans. Egbert is overleden op 01-11-1983 in Oldebroek, 85 jaar oud. Egbert is weduwnaar van Lubbertje Fiks (1892-1918), met wie hij trouwde op 14-11-1917 in Oldebroek [bron: Aktenr 52].
Beroep:
Landbouwer
4 Bartus Doornink, geboren op 20-11-1895 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt X-n.
X-a Jacob Doornink is geboren op 24-12-1855 om 21:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 171], zoon van Gerrit Doornink (zie IX-a) en Hilligje Post. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Timen van Ark (bakker) en Johannes Montizaan (klompenmaker). Jacob is overleden op 16-02-1931 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Aktenr 92].
Beroep:
Landbouwer
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1883 in Heerde [bron: Aktenr 18] met Janna Post, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Zandbergen (zwager van de bruidegom) en Gerrit Doornink (neef van de bruidegom) en Jan Westhoff Veldhuis en Jan van Leeuwen (winkelier). Janna is geboren op 30-06-1860 om 15:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85], dochter van Jacob Post en Fennigje Palm. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Janna is overleden op 04-09-1936 in Olst, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 33].
Kinderen van Jacob en Janna:
1 Gerrit Doornink, geboren op 14-04-1884 om 11:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Broekhuis. Gerrit is overleden op 12-07-1884 om 09:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 2 maanden oud (oorzaak: enteritis, ontsteking van de darmen) [bron: Aktenr 77]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Broekhuis en Jan Westhoff.
2 Gerrit Doornink, geboren op 21-04-1885 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt XI-a.
3 Jacob Frederik Doornink, geboren op 18-04-1888 om 12:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 71]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Post en Evert Vinke. Jacob is overleden op 27-01-1892 in Vorchten (Gem. Heerde), 3 jaar oud (oorzaak: eclampsia infantum, kinderstuipen met trekkingen van armen en benen) [bron: Aktenr 40].
4 Jacob Frederik Doornink, geboren op 06-01-1893 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt XI-b.
X-b Willem Doornink is geboren op 25-03-1867 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56], zoon van Lambert Doornink (zie IX-b) en Hendrika Post. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Drost en Johannes Docter (gemeentebode). Willem is overleden op 18-02-1953 om 16:30, 85 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Louwerens Johannes Spruit (begrafenisondernemer). Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Willem trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1895 in Wijhe [bron: Aktenummer: 11] met Hendrika Willemina Eilander, 25 jaar oud. Hendrika is geboren op 10-03-1870 om 20:00 in Wijhe [bron: Aktenr 35], dochter van Steven Eilander en Johanna Rietberg. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jacob van der Linde en Frederik ten Broeke. Hendrika is overleden op 24-03-1932 in Zwolle, 62 jaar oud [bron: Aktenr 134]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Hendrika Doornink, geboren op 12-09-1895 in Zwolle [bron: Aktenr 763]. Hendrika is overleden op 15-03-1957, 61 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 11-09-1923 in Zwolle [bron: Aktenummer: 235] met Wichert van Dijk, 29 jaar oud. Wichert is geboren op 15-10-1893 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 162], zoon van Peter van Dijk en Maria Eilander. Wichert is overleden op 06-06-1953, 59 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Kantoorbediende
2 Johanna Doornink, geboren op 17-04-1897 in Zwolle [bron: Aktenr 289]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1897. Johanna is overleden op 17-08-1897 in Zwolle, 4 maanden oud [bron: Aktenr 425].
3 Steven Johannes Doornink, geboren op 06-07-1899 in Zwolle. Volgt XI-c.
X-c Hendrik Doornink is geboren op 08-01-1872 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 3], zoon van Lambert Doornink (zie IX-b) en Hendrika Post. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Beert Ruitenberg en Harmen Mooij (schoenmaker). Hendrik is overleden op 04-02-1922 om 05:00 in Heerde, 50 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Dommelen (landbouwer) en Hendrik van Triest (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1904 in Heerde [bron: Aktenr 22] met Anna Bouman, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Anna was de volgende getuige aanwezig: Willem Doornink (broer van de bruidegom) en Hendrik Herman Liefers en Gerrit Grolleman (zwager van de bruid) en Albert Jan Maten. Anna is geboren op 08-03-1877 in Epe [bron: Aktenr 63], dochter van Gerrit Hermen Bouman en Aartje Westerink. Anna is overleden.
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Hendrika Lamberta Doornink, geboren op 12-03-1905 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Hendrik Harmen Liefers (herbergier). Hendrika is overleden op 28-12-1981, 76 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 18-10-1930 in Heerde [bron: Aktenr 66] met Gerrit Willem Tessemaker, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (broer van de bruid) en Wijnand Gerard Tessemaker (broer van de bruidegom). Gerrit is geboren op 25-06-1904 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 90], zoon van Hendrik Tessemaker en Neeltje Zonnenberg. Gerrit is overleden op 24-09-1972, 68 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Melkrijder
2 Lambert Doornink, geboren op 21-08-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-d.
3 Gerrit Hendrik Doornink, geboren op 21-01-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-e.
4 Aartje Doornink, geboren op 08-06-1909 om 23:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 103]. Bij de geboorteaangifte van Aartje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Daniel Docter (winkelier). Aartje is overleden op 13-10-2005, 96 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Aartje trouwde, 22 jaar oud, op 02-04-1932 in Heerde [bron: Aktenr 14] met Dries Draaijer, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aartje en Dries was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (broer van de bruid) en Hendrik Draaijer (broer van de bruidegom). Dries is geboren op 26-01-1903 om 01:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 17], zoon van Hendrik Draaijer en Willempje Bagerman. Bij de geboorteaangifte van Dries was de volgende getuige aanwezig: Albert Tellegen en Hendrikus Vorderman (bakker). Dries is overleden op 22-04-1990, 87 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Fabrieksarbeider
5 Bartje Doornink, geboren op 01-03-1911 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 37]. Bij de geboorteaangifte van Bartje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Daniel Docter (meubelmaker). Bartje is overleden op 08-06-2009, 98 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Bartje bleef ongehuwd.
6 Jacob Doornink, geboren op 23-11-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-f.
7 Anna Doornink, geboren op 03-05-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Anna is overleden op 14-05-2006, 92 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Anna trouwde met Marten Warning. Marten is geboren op 13-07-1919. Marten is overleden op 26-10-1986, 67 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
8 Hendrik Doornink, geboren op 20-03-1916. Volgt XI-g.
X-d Martinus van Doorninck is geboren op 28-10-1837 in Deventer [bron: Aktenr 407], zoon van Damiaen Joan van Doorninck (zie IX-d) en Petronella Willemina Lucretia Rauwerts Tichler. Martinus is overleden op 18-09-1889 in Deventer, 51 jaar oud [bron: Aktenr 455]. Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 01-03-1866 in Deventer [bron: Aktenr 16] met Maria Berendina Wilhelmina Anspach, 27 jaar oud. Maria is geboren op 23-06-1838 in Deventer [bron: Aktenr 257], dochter van Jan Adolph Anspach en Johanna Judith ter Haar. Maria is overleden op 19-09-1900 in Deventer, 62 jaar oud [bron: Aktenr 403].
Kinderen van Martinus en Maria:
1 Petronella Willemina Lucretia van Doorninck, geboren op 30-11-1868 in Deventer. Petronella is overleden op 09-12-1868 in Deventer, 9 dagen oud [bron: Aktenr 556].
2 Pieter Willem van Doorninck, geboren omstreeks 1878 in Diepenveen (Ov). Volgt XI-h.
X-e Jan Izaak van Doorninck is geboren op 27-03-1840 in Deventer, zoon van Damiaen Joan van Doorninck (zie IX-d) en Petronella Willemina Lucretia Rauwerts Tichler. Jan is overleden op 16-11-1889 in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Aktenr 541]. Hij is begraven in Zwolle (Meppelerstaatweg).
Notitie bij Jan: Advocaat en procureur te Deventer 1866, archivaris van Overijssel 1869, bestuurslid van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1869-1889,
Beroep:
Procureur regtbank
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 20-09-1866 in Deventer [bron: Aktenr 109] met Alida Adolphina Anspach, 20 jaar oud. Alida is geboren op 27-08-1846 in Deventer [bron: Aktenr 305], dochter van Jan Adolph Anspach en Johanna Judith ter Haar. Alida is overleden op 26-10-1907 in Zwolle, 61 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (Meppelerstaatweg). Alida trouwde later in 1893 met Everhard Lindeboom.
Kinderen van Jan en Alida:
1 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 12-09-1867 in Deventer [bron: Aktenr 402]. Damiaen is overleden op 10-08-1868 in Deventer, 10 maanden oud [bron: Aktenr 300].
2 Johanna Judith van Doorninck, geboren op 06-08-1871 in Zwolle [bron: Aktenr 439]. Johanna is overleden op 24-12-1929 in Wassenaar, 58 jaar oud [bron: Aktenr 129]. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 14-07-1893 in Zwolle [bron: Aktenr 92] met Vriso Noest, 29 jaar oud. Vriso is geboren op 13-09-1863 in Rotterdam [bron: Aktenr 1863.3081], zoon van Johannes Noest en Anna Geertruida Gravestein. Vriso is overleden op 15-12-1943 in Wassenaar, 80 jaar oud [bron: Aktenr 259].
Beroep:
Luitenant artillerie
3 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 25-09-1876 in Zwolle [bron: Aktenr 568]. Damiaen is overleden op 09-11-1930 in Hattem, 54 jaar oud [bron: Aktenr 39]. Damiaen bleef ongehuwd.
4 Jan Adolph van Doorninck, geboren op 21-07-1879 in Olst. Volgt XI-i.
5 Petronella Willemina Lucretia van Doorninck, geboren in 10-1880 in Zwolle. Petronella is overleden op 02-05-1902 in Zwolle, 21 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (Meppelerstaatweg).
6 Jacob Martinus van Doorninck, geboren op 02-03-1883 in Zwolle. Volgt XI-j.
X-f Martinus van Doorninck is geboren op 26-07-1847 in Breda [bron: Aktenr 216], zoon van Martinus van Doorninck (zie IX-e) en Suzanna Maria Johanna Francisca Elizabeth de Man. Martinus is overleden op 04-01-1886 in Olst, 38 jaar oud [bron: Aktenr 2].
Notitie bij Martinus: Zorgvliet Wordt op 20 juni 1882 door de erven Hulscher geveild. Martinus van Doorninck koopt het in opdracht van Guillaume van Hoorn. Hij betaald f 15.000,- voor het onroerend goed en nog eens f 4.097,- voor de beplanting. Op 19 maart 1894 wordt Zorgvliet opnieuw geveild. Koper is Hendrik Jan Ankersmit, voor f22.865,-
Martinus trouwde, 24 jaar oud, op 21-03-1872 in Breda [bron: Aktenr 20] met Helena de Man, 18 jaar oud. Helena is geboren op 23-05-1853 in Paramaribo (Suriname), dochter van Anthoon Anne Theodoo de Man en Janna Boeije. Helena is overleden op 20-01-1939 in Olst, 85 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Kinderen van Martinus en Helena:
1 Maria van Doorninck, geboren op 28-12-1872 in Deventer [bron: Aktenr 597]. Maria is overleden op 15-10-1960 in Deventer, 87 jaar oud [bron: Aktenr 482]. Maria bleef ongehuwd.
2 Anton van Doorninck, geboren op 10-10-1874 in Deventer. Volgt XI-k.
3 Martinus van Doorninck, geboren op 30-07-1876 in Olst. Martinus is overleden op 21-09-1946 in Olst, 70 jaar oud [bron: Aktenr 48]. Martinus bleef ongehuwd.
Beroep:
Wethouder te Olst
4 Theodoor van Doorninck, geboren op 14-07-1878 om 21:30 in Olst [bron: Aktenr 74]. Bij de geboorteaangifte van Theodoor was de volgende getuige aanwezig: Arend Nijhof en Gerrit Vredenburg. Theodoor is overleden op 06-10-1958 in Olst, 80 jaar oud [bron: Aktenr 26]. Theodoor bleef ongehuwd.
Beroep:
Rechter
5 Johanna van Doorninck, geboren op 12-01-1880 in Deventer [bron: Aktenr 24]. Johanna is overleden op 10-02-1889 in Deventer, 9 jaar oud [bron: Aktenr 68].
6 Janna Petronella van Doorninck, geboren op 21-11-1883 in Deventer [bron: Aktenr 667]. Janna is overleden op 23-01-1885 in Deventer, 1 jaar oud [bron: Aktenr 42].
X-g Adam van Doorninck is geboren op 10-05-1852 in Deventer [bron: Aktenr 211], zoon van Martinus van Doorninck (zie IX-g) en Maria Antonia Everwijn. Adam is overleden op 01-10-1926 om 23:30 in ’s Gravenhage, 74 jaar oud [bron: Aktenr 2777].
Beroep:
Leraar gymnasium
Adam:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 04-07-1878 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.13 fol. 39] met Maria Antonia Tijdeman, 26 jaar oud. Maria is geboren op 21-12-1851 in Amsterdam, dochter van Johan Willem Tijdeman en Anna Maria Berkhout. Maria is overleden op 22-10-1889 in Deventer, 37 jaar oud [bron: Aktenr 513].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 08-04-1891 in Deventer [bron: Aktenr 31] met Theodora Maria Hillegonda Kornelissen, ongeveer 29 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1862 in Bengkaijang (Borneo), dochter van Nicolaas Hendrikus Kornelissen en Hendrika Benit. Theodora is overleden op 13-03-1895 in Deventer, ongeveer 33 jaar oud [bron: Aktenr 134].
Kinderen van Adam en Maria:
1 Anna Maria Doorninck, geboren op 06-07-1879 in Deventer [bron: Aktenr 366]. Anna is overleden op 01-03-1959 in Ermelo, 79 jaar oud [bron: Aktenr 63]. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1902 in Deventer [bron: Aktenr 71] met Maurits Jacob van Löben Sels, 26 jaar oud. Maurits is geboren op 01-05-1876 in Meppen (Dld), zoon van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaar. Maurits is overleden op 04-10-1944 in Velp (Gem. Rheden), 68 jaar oud [bron: Aktenr 398].
Beroep:
2e Luitenant
2 Maria Antonia van Doorninck, geboren op 15-10-1880 in Deventer. Maria is overleden na 1919, minstens 39 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 07-04-1905 in Wilmington, New Hanover County, Nc, United States met Charles Edwards Woods, 29 jaar oud. Charles is geboren op 02-01-1876 in Washington, Dc, United States, zoon van Robert Woods en Susanna Edward. Charles is overleden.
3 Catharina Christina van Doorninck, geboren op 23-08-1882 in Deventer. Catharina is overleden op 14-02-1963 in Wassenaar, 80 jaar oud. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 22-12-1906 in Deventer [bron: Aktenr 190] met Pieter Marie de Wolf, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 24-06-1881 in Gouda [bron: Aktenr 396], zoon van Antonius Lodewijk de Wolf en Maria Johanna Margaretha Montijn. Pieter is overleden op 22-12-1906 in Deventer, 25 jaar oud.
Beroep:
Eerste luitenant
4 Martinus van Doorninck, geboren op 27-12-1884 in Deventer. Volgt XI-l.
5 Johan Willem van Doorninck, geboren op 14-07-1887 om 01:00 in Deventer [bron: Aktenr 431]. Johan is overleden op 18-05-1968 in Zwolle, 80 jaar oud. Hij is begraven in Leiden (Begraafpl. Groenesteeg).
Notitie bij Johan: Johan Willem was een heel markant en merkwaardig persoon.
Zie voor beschrijving van het leven van Johan Willem o.a.:
http://www.de-veluwenaar.nl/2014/03/03/markante-veluwenaar-ligt-begraven-in-leiden/
http://www.de-veluwenaar.nl/2013/09/27/johan-willem-van-doorninck-i/
http://www.de-veluwenaar.nl/2013/10/14/johan-willem-van-doorninck-deel-2/In hetzelfde graf liggen ook: Jonkheer Jan Emillius Meijer (1853-1910) en Catharina Christina Meijer- van Lochem (1864-1929) – van haar erfde Johan het landgoed ‘Groot Spriel’. Ook liet van Doorninck zijn huishoudster Milka Ljubic (1910-1967), aan wie hij zeer gehecht was, in dit graf begraven. Nog geen jaar later werd het stoffelijk overschot van deze eens zo merkwaardige landheer hier ook aan de aarde toevertrouwd.
Johan bleef ongehuwd.
Kinderen van Adam en Theodora:
6 Adam van Doorninck, geboren op 17-03-1892 in Deventer. Volgt XI-m.
7 Nicolaas Hendricus van Doorninck, geboren op 27-10-1893 in Deventer. Nicolaas is overleden op 11-09-1956 in Manilla (Filipijnen), 62 jaar oud. Nicolaas bleef ongehuwd.
X-h Pieter Nicolaas van Doorninck is geboren op 24-09-1849 in Utrecht [bron: Aktenr 715], zoon van Damiaen Joan van Doorninck (zie IX-h) en Jkvr Quirina Catharina Rendorp. Pieter is overleden op 22-07-1915 in Bennebroek, 65 jaar oud [bron: Aktenr 14].
Notitie bij Pieter: ambtenaar Binnenlands Bestuur, 1869-1879, Nederlands Indie.
burgemeester, 1885-1888, Zandvoort.
burgemeester, 1891-1902, Bennebroek.
Beroep:
1e luitenant der cavalerie
Pieter trouwde, 41 jaar oud, op 30-04-1891 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 299] met Jhkvr Emerentia Johanna Paulina Repelaer, 29 jaar oud. Jhkvr is geboren op 16-07-1861 in Dordrecht, dochter van Paulus Repelaer en Emmerentia Jacoba Johanna Pit. Jhkvr is overleden op 15-10-1917 in Bennebroek, 56 jaar oud [bron: Aktenr 12].
Kinderen van Pieter en Jhkvr:
1 Emmerentia Haze van Doorninck, geboren op 08-06-1892 in Bennebroek [bron: Aktenr 22]. Emmerentia is overleden op 09-05-1977 in Bærum, Akershus, Norway, 84 jaar oud. Emmerentia trouwde, 33 jaar oud, op 26-11-1925 in Apeldoorn [bron: Aktenr 416] met Thorvald Frederik Egidius, 40 jaar oud. Thorvald is geboren op 07-06-1885 in Amsterdam, zoon van George Frederik Egidius en Emma Anna Catharina Jacoba van der Vliet. Thorvald is overleden op 14-02-1979 in Bærum, Akershus, Norway, 93 jaar oud.
2 Willem Borre van Doorninck, geboren op 03-12-1895 in Bennebroek. Volgt XI-n.
X-i Adam van Doorninck is geboren op 27-11-1856 in Arnhem [bron: Aktenr 717], zoon van Damiaen Joan van Doorninck (zie IX-h) en Jkvr Quirina Catharina Rendorp. Adam is overleden op 02-09-1936 in Teteringen (Nbr), 79 jaar oud [bron: Aktenr 21].
Notitie bij Adam: Heeft op de Sarphatiestraat 111 in Amsterdam gewoond
Beroep:
Eerste luitenant
Adam trouwde, 35 jaar oud, op 07-04-1892 in Deventer [bron: Aktenr 39] met Adriana Janke Gevaerts, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 19-07-1871 in ’s Gravenhage. Adriana is overleden op 08-08-1944 in Teteringen (Nbr), 73 jaar oud.
Kinderen van Adam en Adriana:
1 Quirina Catharina van Doorninck, geboren op 29-04-1895 in Den Helder. Quirina is overleden. Quirina trouwde, 20 jaar oud, op 02-10-1915 in Teteringen (Nbr) [bron: Aktenr 20] met Wilhelmus Adrianus van Tienhoven, 27 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 02-11-1887 in Amersfoort. Wilhelmus is overleden.
2 Pauline Adrienne van Doorninck, geboren op 08-03-1897 in Den Helder. Pauline is overleden op 18-09-1899 in Haarlem, 2 jaar oud [bron: Aktenr 42].
3 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 29-08-1902 in Vught. Volgt XI-o.
X-j Adam Joan Wilhelm van Doorninck is geboren op 24-12-1854 in Zutphen [bron: Aktenr 377], zoon van Joan Wilhelm van Doorninck (zie IX-i) en Rinske Scheltinga Spree. Adam is overleden op 18-06-1913 in Zutphen, 58 jaar oud [bron: Aktenr 152].
Beroep:
2e luitenant bij het 1e regiment hussaren
Adam trouwde, 30 jaar oud, op 06-08-1885 in Haarlem [bron: Aktenr 239] met Johanna Petronella Clasina Gerarda Reede tot Ter Aa, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 11-10-1862 in IJsselstein [bron: Aktenr 87], dochter van Baron Anne Gilles van Reede tot Ter Aa en Johanna Engelina Maria Schimmelpenninck. Johanna is overleden op 25-03-1945 in ’s Gravenhage, 82 jaar oud [bron: Aktenr A1790].
Kinderen van Adam en Johanna:
1 Johan Helmich Wilhelm Borre van Doorninck, geboren op 08-03-1886 in Zutphen [bron: Aktenr 125]. Johan is overleden op 10-05-1886 in Zutphen, 2 maanden oud [bron: Aktenr 170].
2 Johanna Engelina Maria Doorninck, geboren op 22-10-1888 in Zutphen [bron: Aktenr 463]. Johanna is overleden op 08-11-1981 in Bothell, Washington (VS), 93 jaar oud. Johanna:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 17-09-1908 in Zutphen [bron: Aktenr 110] met Baron Hugo Charles Gustav van Lawick, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 17-10-1919 in Amsterdam. Baron is geboren op 24-05-1882 in Batavia (Indonesie). Baron is overleden.
Notitie bij Baron: Hij ging, nadat hij de HBS (Hogere Burgerschool) in Nijmegen en daarna in Breda had doorlopen, naar de Koninklijke Militaire Academie (K.M.A.) in Breda (van 1902 tot 1905) en naar de Hogere Krijgsschool in Den Haag (1912).
Op 24 mei 1905 werd hij aangesteld bij de Cavalerie en wel bij het 1e Regiment Huzaren (later 4e Regiment) in Deventer.
Van 1909 tot 1911 was hij gedetacheerd bij de Rijschool in Amersfoort en in 1911 bij het 1e Depot Huzaren te Haarlem . In 1914 diende hij in het 4e Eskadron, 4e Regiment Huzaren en een jaar later (1915) als toegevoegd officier bij de Staf Cavalerie-Brigade.
Van 1916 tot 1918 was hij adjudant van de Commandant van de Cavalerie-Brigade, waarna hij in 1918 werd hij benoemd tot docent aan de KMA te Breda (tactische vakken) en in 1920 werd hij hoofd van ‘onderwijs cavalerie-vakken’.
Van 1926 tot 1931 was hij Chef van de Staf Lichte Brigade en van 1931 tot 1934 Commandant ven het Regiment Wielrijders in ’s-Hertogenbosch.
Van 1934 tot 1945 was Hugo Charles Gustav (Baron) van Lawick Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Van juli 1940 tot mei 1945 zat Hugo krijgsgevangen in Duitsland.
Beroep:
2e Luitenant
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 02-09-1920 in Parijs [bron: Aktenr 16] met Willem Borre van Doorninck, 24 jaar oud. Zie XI-n voor persoonsgegevens van Willem.
X-k Martinus Wouter van Doorninck is geboren op 30-09-1857 in Zutphen [bron: Aktenr 318], zoon van Joan Wilhelm van Doorninck (zie IX-i) en Rinske Scheltinga Spree. Martinus is overleden op 17-11-1932 in Pella, Iowa (USA), 75 jaar oud.
Notitie bij Martinus: In 1882 geimmigreerd naar Amerika
Martinus:
(1) trouwde met Sarah Jelsma. Sarah is overleden vóór 1902.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 14-11-1902 met Cornelia Lubberden, 32 jaar oud. Cornelia is geboren op 13-09-1870 in Pella, Iowa (USA). Cornelia is overleden op 18-05-1965 in Pella, Iowa (USA), 94 jaar oud.
Kind van Martinus en Sarah:
1 Johan Wilhelm Wolter van Doorninck, geboren op 06-12-1886 in Monroe, Iowa (USA). Volgt XI-p.
Kinderen van Martinus en Cornelia:
2 Frederick Hendrick van Doorninck, geboren op 30-09-1903. Volgt XI-q.
3 Wilma Jeanette van Doorninck, geboren omstreeks 1905. Wilma is overleden.
4 Adam Johan Wilhelm van Doorninck, geboren in 1910. Volgt XI-r.
X-l Martinus van Doorninck is geboren op 19-05-1862 in Hees (Gem. Nijmegen) [bron: Aktenr 265], zoon van Jan Alexander van Doorninck (zie IX-j) en Wilhelmina Catharina van Ellekom. Martinus is overleden op 30-08-1918 in Lâeognan (Frankrijk), 56 jaar oud.
Notitie bij Martinus: Heeft op de Plantage Badlaan 7 en Prins Hendrik Kade 140 en Singel 409 in Amsterdam gewoond
Beroep:
Wijnkoper
Martinus trouwde, 37 jaar oud, op 16-10-1899 in Bordeaux (Frankrijk) met Hortance Francoise Regnier, 20 jaar oud. Hortance is geboren op 08-09-1879 in Bordeaux (Frankrijk). Hortance is overleden op 19-06-1963 in Latresne (Frankrijk), 83 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Hortance:
1 Wilhelmina Anna van Doorninck.
2 Jean Joseph van Doorninck.
X-m Willem Doornink is geboren op 01-11-1891 om 12:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 143], zoon van Hendrik Doornink (zie IX-l) en Anna Schipper. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Pieter Stijf (schaapherder). Willem is overleden.
Beroep:
Kruidenier
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 07-03-1919 in Warnsveld (Gld) [bron: Aktenr 6] met Hendrika Breukink, 28 jaar oud. Hendrika is geboren op 02-10-1890 in Zutphen, dochter van Gerrit Breukink en Derkjen Hendrika Wunderink. Hendrika is overleden op 15-08-1941 in Zutphen, 50 jaar oud [bron: Aktenr 226].
X-n Bartus Doornink is geboren op 20-11-1895 om 02:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 166], zoon van Gerrit Jan Doornink (zie IX-m) en Willempje Kok. Bij de geboorteaangifte van Bartus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman en Jan Boeve (logementhouder). Bartus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Bartus trouwde, 33 jaar oud, op 02-05-1929 in Olst [bron: Aktenr 12] met Jacomina Hendrika Voorhorst, 26 of 27 jaar oud. Jacomina is geboren in 1902 in Olst, dochter van Adrianus Martinus Hendinus Voorhorst en Maria Voorhorst. Jacomina is overleden op 02-08-1960 om 02:45 in Vorchten (Gem. Heerde), 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Bij de overlijdensaangifte van Jacomina was de volgende getuige aanwezig: Jan Klei (landbouwer).
Kind van Bartus en Jacomina:
1 Niet openbaar.
XI-a Gerrit Doornink is geboren op 21-04-1885 om 09:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 65], zoon van Jacob Doornink (zie X-a) en Janna Post. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Post en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 36 jaar oud, op 15-09-1921 in Olst [bron: Aktenr 42] met Aaltje Lubberts, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op 24-11-1894 om 23:30 in Olst [bron: Aktenr 141], dochter van Hendrikus Lubberts en Maria van Bessen. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus van Bremen en Peter van ’t Spijker. Aaltje is overleden.
Kind van Gerrit en Aaltje:
1 Johanna Jacoba Doornink, geboren op 18-01-1922 in Vorchten (Gem. Heerde). Johanna is overleden.
XI-b Jacob Frederik Doornink is geboren op 06-01-1893 om 20:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4], zoon van Jacob Doornink (zie X-a) en Janna Post. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Smit en Gerrit Jan van Dijk. Jacob is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Jacob trouwde, 35 jaar oud, op 12-01-1928 in Heerde [bron: Aktenr 3] met Berendina Barneveld, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Berendina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Post (zwager van de bruid) en Dries Barneveld (broer van de bruid). Berendina is geboren op 19-07-1896 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 96], dochter van Dries Barneveld en Elisabeth Buis. Berendina is overleden.
Kinderen van Jacob en Berendina:
1 Jacob Doornink, geboren op 26-12-1928 in Heerde (buurtschap de Werven). Jacob is overleden.
2 Niet openbaar.
XI-c Steven Johannes Doornink is geboren op 06-07-1899 in Zwolle [bron: Aktenr 486], zoon van Willem Doornink (zie X-b) en Hendrika Willemina Eilander. Steven is overleden op 09-04-1994, 94 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht (Daelwijck).
Beroep:
Schrijver
Steven trouwde, 26 jaar oud, op 07-04-1926 in Zwolle [bron: Aktenummer: 52] met Margje Gozina Hartsuiker, 26 jaar oud. Margje is geboren op 28-12-1899 in Staphorst, dochter van Antoni Hartsuiker en Johanna Ree. Margje is overleden op 06-12-1990, 90 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht (Daelwijck).
Kind van Steven en Margje:
1 NN Doornink, levenloos geboren kind, geboren op 06-08-1927 in Zwolle [bron: Aktenr 333].
XI-d Lambert Doornink is geboren op 21-08-1906 om 18:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 135], zoon van Hendrik Doornink (zie X-c) en Anna Bouman. Bij de geboorteaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Hendrik Herman Liefers (herbergier). Lambert is overleden op 05-05-1971, 64 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Verzekerings Agent
Lambert trouwde, 27 jaar oud, op 02-11-1933 in Hattem [bron: Aktenr 38] met Berendina Muller, 25 jaar oud. Berendina is geboren op 04-03-1908 in Hattem [bron: Aktenr 21], dochter van Willem Muller en Gerritje van Asselt. Berendina is overleden op 13-10-1987, 79 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Lambert en Berendina:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
XI-e Gerrit Hendrik Doornink is geboren op 21-01-1908 om 20:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12], zoon van Hendrik Doornink (zie X-c) en Anna Bouman. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Daniel Docter (winkelier). Gerrit is overleden op 12-01-1980, 71 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 05-04-1941 in Epe [bron: Aktenr 13] met Willemina Johanna van Asselt, 22 jaar oud. Willemina is geboren op 20-05-1911 in Epe [bron: Aktenr 140], dochter van Dirk van Asselt en Derkje van Zuuk. Willemina is overleden op 09-05-1991, 79 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerrit en Willemina:
1 Annie Doornink, geboren op 24-07-1942 in Heerde. Annie is overleden op 02-02-2015 in Heerde, 72 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Annie trouwde met Johannes (Joop) van Werven. Joop is geboren op 11-03-1940. Joop is overleden op 27-03-1983, 43 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
2 Niet openbaar. Volgt XII-a.
XI-f Jacob Doornink is geboren op 23-11-1912 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 192], zoon van Hendrik Doornink (zie X-c) en Anna Bouman. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Grolleman en Hendrik Herman Liefers (tapper). Jacob is overleden op 18-11-1990, 77 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 12-07-1941 in Heerde [bron: Aktenr 45] met Zwaantje Joostema, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Zwaantje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (broer van de bruidegom) en Rutger Jostema (broer van de bruid). Zwaantje is geboren op 16-08-1913 in Heerde, dochter van Klaas Joostema en Hendrika Bijsterbosch. Zwaantje is overleden op 20-06-2002, 88 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
XI-g Hendrik Doornink is geboren op 20-03-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Doornink (zie X-c) en Anna Bouman. Hendrik is overleden op 13-06-1989, 73 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 03-06-1944 in Heerde met Janna Dijkslag, 28 jaar oud. Janna is geboren op 21-12-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Dijkslag en Hilligje IJzerman. Janna is overleden op 12-11-1990 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
XI-h Pieter Willem van Doorninck is geboren omstreeks 1878 in Diepenveen (Ov), zoon van Martinus van Doorninck (zie X-d) en Maria Berendina Wilhelmina Anspach. Pieter is overleden op 01-04-1947 in Diepenveen (Ov), ongeveer 69 jaar oud [bron: Aktenr 28]. Pieter trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 24-08-1910 in Vorden (Gld) [bron: Aktenr 28] met Baronesse Justine Egberta Hendrika van der Borch tot Verwolde, ongeveer 35 jaar oud. Baronesse is geboren omstreeks 1875 in Vorden (Gld), dochter van Baron Paulus Antoni van der Borch tot Verwolde en Baronesse Johanna Maria van Nagell tot Ampsen. Baronesse is overleden op 07-05-1959 in Diepenveen (Ov), ongeveer 84 jaar oud [bron: Aktenr 21].
Kinderen van Pieter en Baronesse:
1 Johanna Maria van Doorninck, geboren op 06-09-1911 in Diepenveen (Ov). Johanna is overleden op 01-09-2007 in Diepenveen (Ov), 95 jaar oud. Zij is begraven op 06-09-2007 in Diepenheim. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1940 in Diepenveen (Ov) met Jan Willem Arrièens, 63 jaar oud. Jan is geboren op 16-04-1877 in Den Helder. Jan is overleden op 06-05-1963 in Diepenveen (Ov), 86 jaar oud.
2 Petronella Wilhelmina Lucretia van Doorninck, geboren in 1916 in Diepenveen (Ov). Petronella is overleden op 03-01-1919 in Diepenveen (Ov), 2 of 3 jaar oud.
3 Wilhelmina Lucretia van Doorninck, geboren in 1917 in Diepenveen (Ov). Wilhelmina is overleden op 03-01-1919 in Deventer, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 2].
4 Josâephine Annie Thâeráese van Doorninck, geboren omstreeks 1920. Josâephine is overleden.
XI-i Jan Adolph van Doorninck is geboren op 21-07-1879 in Olst, zoon van Jan Izaak van Doorninck (zie X-e) en Alida Adolphina Anspach. Jan is overleden op 20-04-1951 in Middelburg, 71 jaar oud [bron: Aktenr 98]. Hij is begraven in Leusden (Begraapl. Rusthof).
Beroep:
Veevoederhandelaar
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1905 in Strzelin (Polen) met Gertrud Klara Bartling, 22 jaar oud. Gertrud is geboren op 16-05-1883 in Strzelin (Polen). Gertrud is overleden op 14-08-1979 in Middelburg, 96 jaar oud. Zij is begraven op 18-08-1979 in Leusden (Begraapl. Rusthof).
Kinderen van Jan en Gertrud:
1 Jan Izaak van Doorninck, geboren op 29-10-1907 in Goes [bron: Aktenr 180]. Jan is overleden op 26-11-1990, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leusden ( Begraafplaats Rusthof).
2 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 29-07-1910 in Kruiningen. Volgt XII-b.
3 Werner Heinrich van Doorninck, geboren op 27-11-1914 in Kruiningen [bron: Aktenr 124]. Werner is overleden op 20-07-1943 in Amersfoort, 28 jaar oud [bron: Aktenr 370]. Hij is begraven in Leusden (Begraapl. Rusthof).
Notitie bij Werner: Gefusilleerd, bij Oranjehotel

In de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland werd bezet door nazi-Duitsland, werden veel leden van het verzet vastgehouden in een cel van de gevangenis aan de Van Alkemadelaan in Scheveningen onder erbarmelijke omstandigheden. Het cellencomplex werd geopend in 1919 en door de nazi’s tijdens de bezetting gebruikt voor het opsluiten van tegenstanders van het naziregime na hun inval in mei 1940. Aan het cellencomplex werd de bijnaam Oranjehotel gegeven door de Nederlandse regering om aan te geven dat er verzetsstrijders gevangen werden gehouden.. Het personeel bestond aanvankelijk uit civiele gevangenis bewakers. Later viel het cellencomplex onder de bevoegdheid van de Sicherheitsdienst. Veel gevangenen werden gedeporteerd naar verschillende concentratiekampen in heel Europa. Maar meer dan 300 werden naar de nabijgelegen duinen gebracht en aldaar gefusilleerd. Ze verlieten de gevangenis via een kleine poort, werden vervolgens geladen in een vrachtwagen en gebracht naar de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Het cellencomplex is nog aanwezig, maar wel gemoderniseerd, met uitzondering van dodencel 601, waar gevangenen moesten wachten op hun executie. Die is ongewijzigd intact gelaten. Jaarlijks vindt een herdenking plaats bij deze cel 601, dat normaal niet toegankelijk is voor het publiek aangezien het zich binnen de muren van de gevangenis bevindt.
Beroep:
Ingenieur, lid verzet
XI-j Jacob Martinus van Doorninck is geboren op 02-03-1883 in Zwolle [bron: Aktenr 172], zoon van Jan Izaak van Doorninck (zie X-e) en Alida Adolphina Anspach. Jacob is overleden op 25-03-1954 in Doorn, 71 jaar oud [bron: Aktenr 18].
Beroep:
Burgemeester
Jacob:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 24-03-1909 in Leimuiden (ZH) [bron: Aktenr 1] met Willemina Adriana Emmarentia Ninaber, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 12-06-1919 in Utrecht. Willemina is geboren op 09-01-1889 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 127], dochter van Theodorus Coenradus Casparus Ninaber en Sara Gerarda Johanna van Luik. Willemina is overleden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 17-12-1926 in Epe [bron: Aktenr 95] met Elizabeth Jacoba Westerink, 32 jaar oud. Elizabeth is geboren op 08-08-1894 in Epe [bron: Aktenr 141], dochter van Goossen Westerink en Elbarta van Piekeren. Elizabeth is overleden op 24-03-1961 in Naarden, 66 jaar oud. Zij is gecremeerd op 28-03-1961 in Velsen.
Kinderen van Jacob en Willemina:
1 Jan Izaak van Doorninck, geboren op 02-02-1910 in Stavenisse. Volgt XII-c.
2 NN van Doorninck, levenloos geboren zoon, geboren op 27-04-1916 in Utrecht [bron: Aktenr 778].
3 Theodorus Coenradus Casparus van Doorninck, geboren in 06-1917 in ’s Gravenhage. Theodorus is overleden op 09-07-1917 in ’s Gravenhage, 1 maand oud [bron: Aktenr 2710].
4 Willem Adriaan van Doorninck, geboren op 18-05-1918 in Den Haag. Volgt XII-d.
XI-k Anton van Doorninck is geboren op 10-10-1874 in Deventer, zoon van Martinus van Doorninck (zie X-f) en Helena de Man. Anton is overleden op 04-01-1952 in Olst, 77 jaar oud [bron: Aktenr 2].
Notitie bij Anton: Hij kwam op 22 november 1902 vanuit Olst op de Borgelerhof wonen
Beroep:
Gemeentesecretaris
Anton trouwde, 28 jaar oud, op 20-10-1902 in Zutphen [bron: Aktenr 95] met Elisabeth Anna Maria van Andringa de Kempenaer, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 06-04-1878 in Zutphen [bron: Aktenr 129], dochter van Daniel Wilco van Andringa de Kempenaer en Elisabeth Maria de Bruijn. Elisabeth is overleden op 27-01-1958 in Olst, 79 jaar oud [bron: Aktenr 3].
Kind van Anton en Elisabeth:
1 Martinus van Doorninck, geboren op 09-09-1903 in Diepenveen (Ov). Martinus is overleden in 1980 in Zwolle, 76 of 77 jaar oud.
Beroep:
Rechter
XI-l Martinus van Doorninck is geboren op 27-12-1884 in Deventer [bron: Aktenr 762], zoon van Adam van Doorninck (zie X-g) en Maria Antonia Tijdeman. Martinus is overleden.
Notitie bij Martinus: Huwelijk met de handschoen
Beroep:
Aspirant-controleur
Martinus trouwde, 22 jaar oud, op 21-02-1907 in Deventer [bron: Aktenr 16] met Elisabeth Aletta Cost Budde, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op 23-07-1885 in Deventer, dochter van Albertus Jacob Cost Budde en Petronella Jacoba Johanna de Louter. Elisabeth is overleden.
Kinderen van Martinus en Elisabeth:
1 Huibert van Doorninck, geboren op 20-04-1908 in Sitoebondo (Java). Volgt XII-e.
2 Wouter van Doorninck, geboren op 17-10-1909 in Semarang (Java). Wouter is overleden op 07-01-1910 in Madioen (Java), 2 maanden oud.
3 Arnout van Doorninck, geboren op 09-10-1910 in Tegal, Java. Volgt XII-f.
4 Dora van Doorninck, geboren op 06-03-1912 in Soeba (Java). Dora is overleden op 04-01-1979 in Den Haag, 66 jaar oud.
5 Barthold van Doorninck, geboren op 05-06-1913 in Vorden (Gld). Barthold is overleden.
6 Mechteld van Doorninck, geboren op 29-04-1916 in Batavia (Indonesie). Mechteld is overleden op 27-10-1991 in Leiderdorp, 75 jaar oud.
7 Hillegonda van Doorninck, geboren in 1919 in Diepenveen (Ov). Hillegonda is overleden op 01-05-1962 in Diepenveen (Ov), 42 of 43 jaar oud. Zij is gecremeerd op 04-05-1962 in Dieren.
XI-m Adam van Doorninck is geboren op 17-03-1892 in Deventer, zoon van Adam van Doorninck (zie X-g) en Theodora Maria Hillegonda Kornelissen. Adam is overleden op 15-04-1965 in ’s Gravenhage, 73 jaar oud. Adam trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1920 met Grietje van der Spek, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren op 01-05-1894 in Delft [bron: Aktenr 424], dochter van Cornelis van der Spek en Grietje de Bruin. Grietje is overleden op 20-04-1986 in ’s Gravenhage, 91 jaar oud.
Notitie bij Grietje: In 1940 was ze met haar kinderen op vakantie in Nederland toen de oorlog uitbrak. Daardoor kon ze niet naar huis terugkeren. Ondertussen werd haar man, een advocaat, door de Japanners gearresteerd en in Indonesië opgesloten. Grietje was anti-nazi en besloot er alles aan te doen om zich tegen de Duitse autoriteiten te verzetten.
Ze zat tijdens de oorlog in het verzet en is daar meerdere malen voor onderscheiden o.a door president Eisenhower.
De meest gelauwerde Jodenhelper en verzetsheld in Deventer? Dat was een moeder van zes kinderen, die er door oorlogsomstandigheden alleen voor kwam te staan. Zij werd niet alleen door Yad Vashem geëerd met de onderscheiding Rechtvaardige onder de volkeren (1991), maar ook gedecoreerd door de President van de USA, de Commandant van de Geallieerde Strijdkrachten, het Nederlandse Rode Kruis en het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis. Op haar naam werd een boom geplant in het Westerweelwoud in Israël. Zij was vanaf 1940 bij de bezetter bekend wegens haar anti-Duitse gezindheid en woonde in dit huis (Tabakswal 2) vanaf begin 1944 tot aan de bevrijding.
Kinderen van Adam en Grietje:
1 Margaretha Cornelia van Doorninck, geboren op 22-06-1922 in Medan (Indonesië). Margaretha is overleden in 1928 in Medan (Indonesië), 5 of 6 jaar oud.
2 Theodora (Elisabeth) van Doorninck, geboren op 19-01-1924 in Medan (Indonesië). Elisabeth is overleden op 18-07-2010, 86 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Woonachtig in Amerika
Elisabeth trouwde met Porter D.H. Cole. Porter is overleden.
3 Catharina Christina van Doorninck, geboren op 27-12-1927 in Palembang (Indonesie). Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina: Woonachtig in de Houston (USA)
Catharina trouwde met Richard O. Werlein. Richard is overleden.
4 Martinus van Doorninck, geboren op 24-04-1929 in Palembang (Indonesie). Volgt XII-g.
5 Adam van Doorninck, geboren op 16-01-1932 in Palembang (Indonesie). Adam is overleden op 25-03-2006 in Leiden, 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30-03-2006 in Leiden.
6 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 19-05-1933 in Palembang (Indonesie). Damiaen is overleden op 15-03-1945 in Deventer, 11 jaar oud.
XI-n Willem Borre van Doorninck is geboren op 03-12-1895 in Bennebroek [bron: Aktenr 39], zoon van Pieter Nicolaas van Doorninck (zie X-h) en Jhkvr Emerentia Johanna Paulina Repelaer. Willem is overleden op 09-09-1963 in Baarn, 67 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 02-09-1920 in Parijs [bron: Aktenr 16] met Johanna Engelina Maria Doorninck, 31 jaar oud. Zie X-j,2 voor persoonsgegevens van Johanna.
XI-o Damiaen Joan van Doorninck is geboren op 29-08-1902 in Vught [bron: Aktenr 127], zoon van Adam van Doorninck (zie X-i) en Adriana Janke Gevaerts. Damiaen is overleden op 24-09-1987 in Wales, 85 jaar oud.
Notitie bij Damiaen: Van Doorninck werd in 1923 benoemd tot luitenant ter zee der derde klasse [1] In mei 1940 was Van Doornink luitenant ter zee der eerste klasse en adjudant van de opperbevelhebber van het Nederlandse leger, generaal Henri Winkelman.

Op 15 mei 1940 reden generaal Winkelman, van Voorst tot Voorst, kapitein Schepers en van Doorninck naar Rijsoord om de capitulatie te ondertekenen [2]

Na de capitulatie werd alle Nederlandse officieren gevraagd de erewoordverklaring te tekenen. Deze erewoordverklaring hield in dat de ondertekenaars daarvan op geen enkele wijze in verzet zouden komen tegen de Duitsers. Van Doorninck weigerde deze erewoordverklaring te tekenen en ging met generaal Winkelman in Duits gevangenschap. Nadat de Duitsers het onnodig vonden dat de adjudanten bij hun generaal bleven werd van Doorninck overgeplaatst naar het kamp met de overige officieren die de erewoordverklaring niet hadden getekend. Deze groep kwam uiteindelijk in Oflag IV C terecht.

In Colditz gaf van Doorninck les aan andere krijgsgevangenen in cosmografie, hogere wiskunde en sleutelvervalsing. Met toestemming van de Duitsers repareerde van Doorninck horloges waarvoor hij speciaal gereedschap kon gebruiken. Dit gereedschap gebruikte hij echter ook om sleutelgaten te meten en valse sleutels te maken. Hierdoor kon de Nederlandse ontsnappingsofficier, kapitein KNIL Machiel van den Heuvel bijna alle deuren binnen het kasteel openen wat gebruikt werd voor diverse ontstnappingspogingen.

Op 9 september 1942 ontsnapte van Doorninck met de Britse kapitein vlieger (RAF) H.N.Fowler uit Colditz. Samen met vier anderen waren zij verkleed als Duitse bewakers en Poolse soldaten. Via een opslagplaats liep de groep naar een poort waar van Doorninck de wacht overblufte. De vier anderen werden uiteindelijk gepakt maar Fowler en van Doorninck bereikten Zwitserland via de route die eerder ontdekt en gebruikt was door LTZ Hans Larive.
Eind jaren 50 was luitenant-ter-zee Van Doorninck commandant van de Hr. Ms. Evertsen en nam hij hiermee deel aan de Koreaoorlog
Damiaen trouwde, 31 jaar oud, op 09-11-1933 in Teteringen (Nbr) met Barones Henriette Sophia Wilhelmina d’Aulnis de Bourouill, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1948. Barones is geboren op 08-01-1909 in Amsterdam. Barones is overleden.
Kind van Damiaen en Barones:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Jan Maarten Adriaan Henry van Vredenburch. Jan is geboren op 28-09-1937 in Buenos Aires (Argentinië). Jan is overleden.
XI-p Johan Wilhelm Wolter van Doorninck is geboren op 06-12-1886 in Monroe, Iowa (USA), zoon van Martinus Wouter van Doorninck (zie X-k) en Sarah Jelsma. Johan is overleden in 1980 in Pella, Iowa (USA), 93 of 94 jaar oud. Johan trouwde met Margarethe Vriezelaar. Margarethe is overleden.
XI-q Frederick Hendrick van Doorninck is geboren op 30-09-1903, zoon van Martinus Wouter van Doorninck (zie X-k) en Cornelia Lubberden. Frederick is overleden in 1995, 91 of 92 jaar oud.
Beroep:
Chemisch ingenieur
Frederick trouwde met Wilda Irene van der Pol. Wilda is overleden.
XI-r Adam Johan Wilhelm van Doorninck is geboren in 1910, zoon van Martinus Wouter van Doorninck (zie X-k) en Cornelia Lubberden. Adam is overleden in 1983, 72 of 73 jaar oud. Adam trouwde met Niet openbaar.
XII-a Niet openbaar, zoon van Gerrit Hendrik Doornink (zie XI-e) en Willemina Johanna van Asselt. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Steven Bijsterbosch en Hendrika Aleida Wolf.
XII-b Damiaen Joan van Doorninck is geboren op 29-07-1910 in Kruiningen [bron: Aktenr 62], zoon van Jan Adolph van Doorninck (zie XI-i) en Gertrud Klara Bartling. Damiaen is overleden op 19-07-2000, 89 jaar oud. Damiaen trouwde, 27 jaar oud, op 12-08-1937 in Praag met Liane Albertina Louise Anna Hlawatsch, 23 jaar oud. Liane is geboren op 29-01-1914 in Praag. Liane is overleden op 19-06-2000, 86 jaar oud.
Kinderen van Damiaen en Liane:
1 Friedrich Wilhelm van Doorninck. Friedrich is overleden.
2 Damiaen Joan van Doorninck, geboren op 21-06-1939 in Soerabaja, Ned. Indië. Volgt XIII.
XII-c Jan Izaak van Doorninck is geboren op 02-02-1910 in Stavenisse [bron: Aktenr 6], zoon van Jacob Martinus van Doorninck (zie XI-j) en Willemina Adriana Emmarentia Ninaber. Jan is overleden op 11-01-1958, 47 jaar oud. Hij is begraven in Gouda (Begraafpl. IJsselhof). Jan trouwde, 26 jaar oud, op 11-06-1936 in Hoenkoop [bron: Aktenr 2] met Cornelia Pietje Hoogeboom, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 29-05-1910 in Hoenkoop. Cornelia is overleden op 25-06-1976, 66 jaar oud. Zij is begraven in Gouda (Begraafpl. IJsselhof).
XII-d Willem Adriaan van Doorninck is geboren op 18-05-1918 in Den Haag, zoon van Jacob Martinus van Doorninck (zie XI-j) en Willemina Adriana Emmarentia Ninaber. Willem is overleden op 08-05-1982 in Hilversum, 63 jaar oud. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 02-12-1948 in Beemster met Janna Aafje Pereboom, 27 jaar oud. Janna is geboren op 21-04-1921 in Beemster. Janna is overleden.
XII-e Huibert van Doorninck is geboren op 20-04-1908 in Sitoebondo (Java), zoon van Martinus van Doorninck (zie XI-l) en Elisabeth Aletta Cost Budde. Huibert is overleden op 08-01-1973 in Ottawa (Ontario Canada), 64 jaar oud.
Notitie bij Huibert: Woonachtig in Ottowa (Canada)
Beroep:
Architect
Huibert trouwde, 33 jaar oud, op 10-07-1941 in Willemstad (Curacao) met Elisabeth Pape, 29 jaar oud. Elisabeth is geboren op 27-12-1911. Elisabeth is overleden op 26-06-1963 in Ottawa (Ontario Canada), 51 jaar oud.
Kinderen van Huibert en Elisabeth:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
XII-f Arnout van Doorninck is geboren op 09-10-1910 in Tegal, Java, zoon van Martinus van Doorninck (zie XI-l) en Elisabeth Aletta Cost Budde. Arnout is overleden op 15-01-2000 in De Wijk, 89 jaar oud.
Beroep:
Waterstaatsingenieur
Arnout trouwde met J.F. Japenga. J.F. is overleden.
XII-g Martinus van Doorninck is geboren op 24-04-1929 in Palembang (Indonesie), zoon van Adam van Doorninck (zie XI-m) en Grietje van der Spek. Martinus is overleden op 12-07-2009 in Heeswijk-Dinter, 80 jaar oud. Martinus trouwde met Alix van GenderenStort. Alix is geboren op 27-07-1934 in Soeban Djerigi (Sumatra). Alix is overleden op 29-01-1999 in Eindhoven, 64 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Alix:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Peter Martijn van Doorninck, geboren op 19-11-1963. Peter is overleden op 10-08-1994, 30 jaar oud. Hij is begraven op 16-08-1994 in Eindhoven.
XIII Damiaen Joan van Doorninck is geboren op 21-06-1939 in Soerabaja, Ned. Indië, zoon van Damiaen Joan van Doorninck (zie XII-b) en Liane Albertina Louise Anna Hlawatsch. Damiaen is overleden. Damiaen trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Damiaen en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 20-12-2022 10:52:11 door Piet Heres