A009a004 nr 17/14 22-02-1815

Verkoper :Jan Hesp,veehouder in de Winkel.

Koper :Matthijs Hesp,veehouder in de Winkel.

Prijs :f 350,-

Een kamp land groot 2 morgen en 127 1/2 roeden in de Waardasacker polder. Belend ten noorden en westen de koper.Ten zuiden de heer Schonnenberg en ten oosten derzelve.Verwerving: 08-12-1802 van Johannes Heeres voor Schout en Schepenen van Abcoude Proostdij.